Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 175-194

Article title

São Paulo, Warsaw and Landlocked Areas: from Functionality to Proto-Right to the City

Title variants

PL
São Paulo, Warszawa i tereny wydzielone: od funkcjonalności do proto-prawa do miasta

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
São Paulo and Warsaw are undoubtedly different cities. Nevertheless, they both have critical issues and common uncertainties. Challenges involving means of transportation, lack of coordination in integrating neighbourhoods and scarce funds to meet their wishes in modernising their space are some of them. In recent years, they have expanded their urban policies using public indebtedness as an economic political solution. The aim of this article is the discussion of such a strategy as a selective apparatus promoting places for few in these two vibrant capitals. Landlocked areas and petty bourgeoisie zones usually drain the Varsovian and Paulistano public revenues once they are seen as the unique possibility of bringing rapidly massive investments to cities. The methodology of our analysis relies on a critical comment to lawful possibilities in using the public debt to promote centre-periphery infrastructure through extremely limited circles of decision-makers and functional city planning.
PL
São Paulo i Warszawa to miasta niewątpliwie się różniące. Mimo to mają swoje wspólne ważne, trudno rozwiązywalne problemy. Wyzwania takie jak środki komunikacji, brak skoordynowanej integracji przedmieść i nikłe fundusze na realizację planów modernizacyjnych – to tylko niektóre ze wspólnych problemów. W ostatnich latach miasta te rozszerzyły swą politykę urbanizacyjną, korzystając z zadłużenia publicznego jako ekonomiczno-politycznego rozwiązania. Celem niniejszego artykułu jest omówienie powyższej strategii jako selektywnej metody promującej rozwój dzielnic tylko dla najbogatszych. Zamknięte i „nowobogackie” osiedla zwykle korzystają na przychodach podatkowych, które są postrzegane jako możliwość wprowadzenia nowych inwestycji do miast. Metodologia naszych badań polega na krytycznym komentarzu prawnych możliwości wykorzystania długu publicznego do rozwoju centro-peryferyjnej infrastruktury miejskiej przez bardzo ograniczone kręgi polityczne i funkcjonalnego planowania urbanizacyjnego.

Journal

Year

Volume

63

Pages

175-194

Physical description

Contributors

  • University of Barcelona

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-310b1f2d-58e3-47c2-a861-ef745174634e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.