PL EN


2013 | 13 | 211-246
Article title

Ekonomiczne efekty projektów infrastrukturalnych realizowanych przez gminy w strefie podmiejskiej Krakowa

Authors
Content
Title variants
EN
Economic effects of infrastructure projects implemented by municipalities in the suburban area of Krakow
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The implementation of infrastructural projects, funded from operational programs, is seen as an important factor in local development. The purpose of the article was to analyze the effects of ongoing changes in the municipalities adjacent to Krakow, influenced by the performance of their infrastructure projects. The funds have proven to be very important for investment decisions. Municipalities would not be able to achieve the expected benefits without the implementation of these infrastructure projects. However, there is not a strategic approach to the development of the entire suburban area of Krakow. Generated effects are rather the consequence of non-integrated treatment of municipalities of their development, rather than a deliberate and planned action.
Year
Issue
13
Pages
211-246
Physical description
Contributors
author
References
  • Ewaluacja. Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych, Krajowa Jednostka Oceny.
  • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2009, dostępny w Internecie: https://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/623.pdf].
  • Nabory projektów do MRPO, http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/default.aspx.
  • Listy beneficjentów: POiŚ – http://www.pois.gov.pl/Strony/default.aspx; POiG – http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, t. IV, Załączniki graficzne, B7 sfera społeczna, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Kraków 2003, Wyd. UMWM, dostępny w Internecie: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Plan/].
  • Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ZWM, Kraków 2013, dostępny w Internecie: http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/uszczegolowienie_mrpo.aspx].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-311f2cc2-b8f6-4cfb-8856-75217d4d7cfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.