PL EN


2014 | XII | 1 | 9-25
Article title

Człowiek a społeczeństwo w filozofii Heraklita z Efezu

Title variants
EN
Man and society in the philosophy of Heraclitus of Ephesus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to give an answer to the question whether Heraclitus’s of Ephesus views can offer an inspiration to individuals who deal with considering sociopolitical and legal issues. The author presents difficulties which are encountered while interpreting Heraclitus’ work: the aphoristic style and the fact that it is merely fragments that have been preserved till out times. The reconstruction of the thinker’s views covers both ontological and epistemological aspects which make the main object of his reflections and provide the starting point to determine the relation between man and society. People, by their nature, are not equal, hence Heraclitus was an advocate of a hierarchical social structure, with wise men placed in the lead of it. Positive law should sanction such a social order that is a reflection of Lagos – the rational principle governing the dynamic reality. In the conclusion, the author puts forward the thesis that Heraclitus’ views can be regarded as currently valid, since in the 21st century man has still been confronted with the feeling of being lost in the changeable reality, as well as with attempts at its rationalization, which seems to be indeed an instinctive need.
Year
Volume
XII
Issue
1
Pages
9-25
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Colli Giorgio. 1991. Narodziny filozofii. Stanisław Kasprzysiak, przeł. Warszawa ; Kraków : "Res Publica" : Oficyna Literacka.
 • Kubiak Zygmunt. 1999. Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media.
 • Baranowska Marta. 2010. Jedyny, nadczłowiek – człowiek zbuntowany. W Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee. Jacek Przygodzki, Marian J. Ptak, 573-580. Wrocław.
 • Chmieliński Maciej. 2006. Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo. Kraków: sięgarnia Akademicka.
 • Jaroszewski Tadeusz M. 1996. Wyzwolenie i rozwój osobowości ludzkiej w filozofii Karola Marksa. W Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności. Marian Drużbowski, Krystyna Sokół, red., 340–358. Warszawa: "Książka i Wiedza".
 • Kołakowski Leszek. 2009. Główne nurty marksizmu. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miś Andrzej. 2000. Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa: "Scholar".
 • Mrówka Kazimierz. 2004. Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarz. Warszawa: "Scholar".
 • Narecki Krzysztof. 1992. „Księga Heraklita z Efezu i jej losy”. Roczniki Humanistyczne 32 (1984) 3: 5-20.
 • Kirk G.S, J.E. Raven, M. Schofield. 1999. Filozofia przedsokratejska. Jacek Lang, przeł. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; Poznań : "Axis".
 • Bywater Ingram. 1877. Heracliti Ephesii reliquiae. Oxford – London.
 • Conche Marcel. 1991. Héraclite. Fragments. Paris.
 • Diels Hermann, Walther Kranz. 1934. Die Fragmente der Vorsokratiker. T. 1. Berlin.
 • Nietzsche Friedrich. 2001. Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości. Grzegorz Sowiński, przeł., wstęp. Kraków: "A".
 • Krokiewicz Adam. 1948. „Heraklit”. Kwartalnik Filozoficzny 17: 1-15.
 • Banasiak Bogdan. 2012. Nietzsche – Heraklit. Zapomniane współ-myślenie? W Nietzsche a tradycja antyczna. Bogdan Banasiak, Paweł Pieniążek, red., 92-112. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lesser Harry. 1996. „Nietzsche i presokratycy”. Edukacja Filozoficzna 21: 45-51.
 • Jaspers Karl. 1997. Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii. D. Stroińska, przeł. Warszawa: "KR".
 • Narecki Krzysztof. 1999. Logos we wczesnej myśli greckiej. Studium semantyczno-filozoficzne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kornatowski Wiktor. 1950. Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Nietzsche Friedrich. 2004. Filozofia w tragicznej epoce Greków. W Friedrich Nietzsche. Pisma pozostałe, 123-125. Kraków.
 • Narecki Krzysztof. 1992. „O kosmologicznej roli ognia. Z rozważań nad heraklitejską wizją świata”. Roczniki Humanistyczne 36 (1988) 3: 61-73.
 • Świerszcz Piotr. 2008. Jedność wielości. Świat. człowiek. państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Cleve Felix M. 1973. The Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy. An Attempt to Reconstruct Their Thoughts. Vol. 1. The Hague.
 • Kranz Walther. 1941. Die Grichische Philosophie. Leipzig.
 • Fränkel Hermann. 1962. Dichtung und Pilosophie des frühen Griechentums. München.
 • Kapuściński Ryszard. 2008. Lapidarium I. W Kapuściński Ryszard. Lapidaria I–III. Warszawa: Agora.
 • Kapuściński Ryszard . 2008. Lapidarium V. W Kapuściński Ryszard. Lapidaria IV–VI. Warszawa: Agora.
 • Sikora Adam. 2009. Spotkania z filozofią od Heraklita do Husserla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3124624d-82a2-4d34-8b5e-52c5cb0d1d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.