PL EN


Journal
2014 | 16 | 87-100
Article title

Przydatność miejskich i podmiejskich lasów Białegostoku do rekreacji

Title variants
EN
Usefulness of Urban and Suburban Forests in Białystok for Recreation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This study evaluated the usefulness of Bialystok urban and suburban forests for recreation, supplemented by an assessment of their recreational capacity. The largest area in analyzed area is covered by forests with very high suitability for recreation. These units occur mainly in large forest areas located to the north-east of Białystok and in the northern part of the city. Good usefulness of studied forests for recreation is mainly due to the quite old trees growing in habitats of fresh forest and fresh mixed forest. The only forests unsuitable for recreation are small units of a very young fresh coniferous forest and forest units overgrown with alder forests. Units assessed as well and very well-suited for recreation the capacity indicator of recreation ranges from 3 to 6 personalhours/ha/d. Units with medium usefulness are characterized by a recreational capacity of 2 personalhours/ha/d. In forests assessed as little useful and unsuitable for tourism the capacity index is the lowest.
PL
Praca przedstawia wyniki analizy przydatności miejskich i podmiejskich lasów Białegostoku do rekreacji, analizy uzupełnionej o ocenę ich pojemności rekreacyjnej. Największą powierzchnię analizowanego terenu zajmują lasy o bardzo dużej przydatności do rekreacji. Występują one głównie w dużych kompleksach leśnych zlokalizowanych na północny wschód od Białegostoku oraz w  północnej części miasta. Duża przydatność badanych lasów do aktywnej formy wypoczynku wynika głównie z dość starego drzewostanu rosnącego na siedliskach boru świeżego i mieszanego świeżego. Nieprzydatne do rekreacji są niewielkie oddziały młodego lasu na siedlisku boru świeżego oraz oddziały porośnięte olsami. Oddziały charakteryzujące się dobrą i bardzo dobrą przydatnością do rekreacji odznaczają się wskaźnikiem pojemności rekreacyjnej wynoszącym od 3 do 6 osobogodz./ha/d. Wydzielenia o średniej przydatności cechują się pojemnością rekreacyjną wynoszącą 2 osobogodz./ha/d, natomiast najniższą chłonność mają lasy mało przydatne i nieprzydatne dla turystyki.
Journal
Year
Issue
16
Pages
87-100
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
author
 • Politechnika Białostocka
References
 • Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań.
 • Krawczyk B., Błażejczyk K., 1999, Klimatyczna i bioklimatyczna charakterystyka Polski północno-wschodniej, PAN, Warszawa.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geokologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.
 • Mapa Przeglądowa Siedlisk Nadleśnictwa Dojlidy Obrębu Dojlidy Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku (stan na 1987 r., skala 1:25 000).
 • Strategia rozwoju miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus, 2013, UM Białystok.
 • Szulczewska B., Kaliszuk E., 2005, Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN.
 • Ważyński B., 1997, Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Akademia Rolnicza, Poznań.
 • Zimny H., 2005, Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-312785e6-9d72-4dcd-bef8-2332f1caacf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.