PL EN


2015 | XIII | 2 | 9-34
Article title

Prawo do sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Title variants
EN
The right to trial in matters pertaining to socialinsurance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The right to trial is above all provided for in the Constitution of the Republic of Poland. This is also relevant to matters pertaining to social insurance. The enforcement of this right is specific in its nature. Because of this right such matters should not be referred to dministrative courts while separate social insurance courts should be maintained as part of common courts. Consequently, the expression “social insurance matters” needs to be more precisely defined while the meaning of the principle of adversarial proceeding needs to be limited in order to ensure a fuller enforcement of the right to a fair trial of cases in both procedural and substantive aspects (the right to a fair judgment).
Year
Volume
Issue
2
Pages
9-34
Physical description
Contributors
 • Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Pracy , ssnaws@sn.pl
References
 • Antonów Kamil, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.
 • Jaśkowska M., Konstytucyjnoprawne podstawy sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz delimitacja właściwości tych sądów, [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 • Santera Walerian, Kilka refleksji w kwestii prawa do sprawiedliwego wyroku, [w:] Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010.
 • Santera Walerian, Postępowanie w sprawach emerytalno-rentowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Procedury w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych, Gniezno 2008.
 • Santera Walerian, Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 9.
 • Santera Walerian, Właściwość sądów powszechnych (sądów pracy i ubezpieczeń społecznych) i sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, red. Kamil Antonów, Warszawa 2009.
 • Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.
 • Zieliński A., Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-312931fa-5987-4051-a91a-033523747d1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.