PL EN


2010 | 1(15) | 19-30
Article title

Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako podmiot rynkowy

Content
Title variants
EN
Real estate agent as a market entity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zawodu pośrednika na rynku nieruchomości. Artykuł prezentuje aktualne regulacje prawne dotyczące dostępu do zawodu, czyli umożliwiające zdobycie państwowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Poprzez analizę opinii konsumenckiej na forach internetowych podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy zawód ten jest zawodem potrzebnym i szanowanym. Artykuł prezentuje niezbędne i pomocne kwalifikacje, cechy usposobienia i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu oraz wzory zachowań pośrednika.
EN
The aim of the article is to present the profession of an agent on the real estate market. It presents current legal regulations about access to profession, i.e. those which allow obtaining a state license of an agent on the real estate market. The author attempts to answer the question whether this profession is wanted and respected, through analysis of consumer opinion on internet forums. The article presents essential and helpful qualifications, features of customization and abilities wanted for this practice of profession and agents’ behaviour patterns.
Year
Issue
Pages
19-30
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
References
 • Belniak S., Nalepka A. 2009. Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy. "Świat Nieruchomości". Nr 70.
 • Brzeski W.J. (red). 1996. Vademecum pośrednika nieruchomości. Kraków: Wydawnictwo KIN. ISBN 83-8657-92-8.
 • Brzeziński Z. (red). 2002. Pośrednik na rynku nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 83-88840-20-7.
 • Burdzy I. 2009. Pośrednik zawód z przyszłością [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.budnet.pl/Posrednik__zawod_z_przyszloscia,prawo_budowlane,a=1091.html.
 • Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami [online, dostęp: 2010-03-05]. 2010. Dostępne w Internecie: http://www.mi.gov.pl/2-482c0defdb3dc.htm.
 • Forum Gazeta Prawna. 2008. Prawda o pośrednikach nieruchomości [dostęp: 2010-03-05]: Dostępne w Internecie: http://forum.gazeta.pl/forum/w,915,79410630,0,Prawda_o_posrednikach_nieruchomosci.html.
 • Henzel H. 2007. Rola pośrednika na rynku nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 978-83-7251-738-8.
 • Jaworski J. 2007. Pośrednictwo w nieruchomościach a prawo wspólnotowe. Cz. I – nabywanie i uznania kwalifikacji [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=16&id=1061.
 • Kałkowski L. (red). 2009. "Monitoring Polskiego Rynku Nieruchomości w latach 1990–2008". Kraków: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
 • Karpiński W. 2007. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-25507-71-8.
 • Klukowska K. 2009. Aaaaaby sprzedaż mieszkanie [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/1,76842,7292382,Aaaaaby_sprzedac_mieszkanie.html?as=10&ias=10&startsz=x.
 • Pasaż finansowy. 2009. Zarządcy zostaną bez licencji [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/zarzadcy-zostana-bez-licencji,1388300.
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2008. Zawody Nieruchomościowe w UE i USA [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/556.
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010a. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/737.
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010b. Misja [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/pages/41Standardy zawodowe.
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010c. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/877.
 • Polski Portal Biznesowy Bankier.pl. 2010d. Senat przyjął poprawkę do ustawy o świadczeniu usług na terenie Polski [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Senat-przyjal-poprawki-do-ustawy-o-swiadczeniu-uslug-na-terenie-Polski-2095268.html.
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010e. Standardy zawodowe [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/108.
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010f. Ubezpieczenia obowiązkowe [dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/798.
 • Porozumienie [1999a] z dnia 21 kwietnia 1999 roku w sprawie organizowania postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadawaniem licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dz.U. UM i RM z 2001 r. Nr 1, poz. 3.
 • Porozumienie [1999b] z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie organizowania praktyk zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dz. U. UM i RM z 2001 r. Nr 1, poz. 7.
 • Portal Mieszkaniowy. 2008. Po co komu pośrednik [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://forum.mieszkaniowy.com/po-co-komu-posrednik-vt191.html?sid=67b4e63d81f7397f75cdf0d1b389e813.
 • Rozporządzenie [2008a] Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Dz. U. z 2008 r., nr 31, poz. 189.
 • Rozporządzenie [2008b] Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Dz.U. Nr 80, poz. 475.
 • Ustawa [1964] z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 r., ze zm.
 • Ustawa [1997] z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. nr 115, poz. 741.
 • Ustawa [2000] z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz. U nr 244, poz. 2080 z 2005 r., ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-312ff868-35de-489a-87d6-235cffee85b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.