PL EN


2008 | 16 | 3-4(61-62) | 109-121
Article title

WPŁYW PODZIAŁÓW SOCJOPOLITYCZNYCH NA PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU PARTYJNEGO W GUJANIE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Serbin A., "Guyana: etnicidad, socialismo e ideología nacional", Politeia 1979, Caracas 1979, ss. 324-355.
  • Serbin A., "Populismo, Estado postcolonial y Partido Unico en Guyana", Nueva Sociedad, nr 54, 1981, s. 19-39.
  • Serbin A., "Socialismo y nacionalismo en la ideología de la izquierda del Caribe de habla inglesa", Revista Oc-cidental, nr 4, 1984, ss. 495-522.
  • Smith G., Życie polityczne w Europie Zachodniej, War-szawa 1992.
  • Smith R. T., British Guyana, Londyn 1962.
  • Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Encyklopedia polityki, t.1. Teorie polityki, Kraków 1999
  • Thomas-Hope E., "Guyana", South America, Central America, Carribean 1995, Londyn 1994, ss. 360-373.
  • Yeoh Kok Kheng, Towards an index of ethniv fraction-alization, Dokumenty robocze Instytutu Ekonomii oraz Administracji Uniwersytetu w Kuala Lumpur, Kuala Lumpur 2000.
  • Latin America Monitor: Caribbean Monitor, 2002, vol. 19, nr 8.
  • Guyana Review 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3134a75d-f24f-4391-9b6a-6af48e1bca04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.