Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 82 | 1 | 23-30

Article title

Gaming w bibliotekach – klasyczne gry RPG a czytelnictwo

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Gaming in Libraries - Classic Role-Playing Games and Reading

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel: Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości wykorzystania atrakcyjności klasycznych RPG (Role Playing Games) w promocji działalności bibliotek i propagowaniu czytelnictwa. Metoda: Przeprowadzono badania ankietowe w środowisku osób grających w klasyczne gry typu RPG. Wyniki: Badania pokazały, że granie w RPG może – w subiektywnej ocenie respondentów – stymulować rozwój wybranych cech i umiejętności, takich jak: zdolności narracyjne, kreatywność, zdolność logicznego myślenia czy umiejętność pracy w grupie oraz pobudzać do twórczej aktywności, skłaniając do opracowywania utworów literackich, muzycznych czy plastycznych. Przeprowadzone badania pokazały również, że choć granie w określoną grę stosunkowo rzadko prowadzi do sięgnięcia po dzieło literackie, na podstawie którego została stworzona, to jednak często granie skłania do sięgania po książki osadzone w klimacie lub gatunku podobnym do gry. Badania pokazały również, że nieco ponad 40% respondentów chciałoby mieć możliwość organizowania w bibliotece sesji RPG. Możliwość grania w RPG mogłaby również - przynajmniej dla części badanych - stać się argumentem skłaniającym ich do częstszych wizyt w bibliotece. Wnioski: Granie w tradycyjne gry fabularne może w pewnym zakresie korzystnie wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych i być interesującym elementem promocji książki.
EN
Objective - The main objective of the study was to determine the possibility of using the attractiveness of classic role-playing games to promote libraries and reading. Research method - Surveys were conducted among people playing the classic role-playing games. Results - Studies have shown that playing RPGs may - according to the subjective assessment of respondents - encourage the development of selected features and skills, such as narrative ability, creativity, logical thinking and teamwork skills, as well as stimulate creative activity, prompting the creation of literature, music and art pieces. The study also showed that while playing a specific game rarely encouraged the player to reach for the book which the RPG had been based on, it often encouraged him to reach for the book with the background resembling the game settings. The study also showed that just over 40% of respondents would like to be able to organize the library RPG session. The possibility of playing RPGs could also - at least for some gamers - become an argument encouraging them to visit the library more frequently. Conclusions - Playing traditional RPGs can - to some extent - positively influence the development of readers' habits and be an interesting element of book promotion.

Year

Volume

82

Issue

1

Pages

23-30

Physical description

Contributors

 • Institute of Information and Library Studies, Jagiellonian University

References

 • Aabø, Svanhild; Audunson, Ragnar (2012). Use of library space and the library as place. "Library & Information Science Research", vol. 34, iss. 2, pp. 138-149.
 • Bowman, Sarah Lynne (2010). The Functions of Role-Playing Games: How Participants Create Community, Solve Problems and Explore Identity. Jefferson, N.C.: McFarland.
 • Calvert, Philip (2011). Everyone Plays at the Library: Creating Great Gaming Experiences for All Ages. "The Electronic Library", vol. 29, iss. 3, pp. 415-416.
 • Chen, Zhi-Hong, et al. (2002). An approach to cultivating reading habits for children with pet-raising games. The 6th Global Chinese Conference on Computers in Education, Beijing.
 • Cole, Renee Adams (2001). The Relationship Between Time Spent Playing Video Games and the Recreational Reading Habits of Sixth Grade Students at a Rural Middle School. PhD Thesis. State University of West Georgia (manuscript).
 • Cover, Jennifer Grouling (2010). The Creation of Narrative in Tabletop Role-Playing Games. Jefferson: McFarland & Co., Publishers.
 • Czarnecki, Kelly Nicole (2010). Gaming in libraries. New York: Neal-Schuman Publishers.
 • Doshi, Ameet (2006). How Gaming Could Improve Information Literacy. "Computers in Libraries", vol. 26, no. 5, pp. 14-17.
 • The Escapist – Terra Libris: The Library RPG Project [online] [dostęp: 1.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.theescapist.com/library/>.
 • Galloway, Alexander R. (2006). Gaming: Essays on Algorithmic Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Gallaway, Beth (2009). Game On! Gaming at the Library. New York: Neal-Schuman Publishers.
 • Harris, Amy; Rice, Scott E. (2008). Gaming in academic libraries: collections, marketing, andinformation literacy. Chicago: Association of College and Research Libraries.
 • Harris, Christopher; Kirk, Terri (2011). It’s All Fun and Games in the Library. "Knowledge Quest", vol. 40, no. 1, pp. 8-9.
 • Hjorth, Larissa (2011). Games and Gaming : An Introduction to New Media. Oxford; New York: Berg.
 • Huotari, Kai; Hamari, Juho (2012). Defining Gamification – A Service Marketing Perspective”. Proceedings of the 16th International Academic MindTrek Conference 2012, Tampere, Finland, October 3-5 [online]. [dostęp: 1.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.hiit.fi/u/hamari/Defining_Gamification-A_Service_Marketing_Perspective.pdf>.
 • Johnson, Catherine A. (2010). Do public libraries contribute to social capital?: A preliminary investigation into the relationship. "Library & Information Science Research", vol. 32, iss. 2, pp. 147-155.
 • Karwowski, Maciej; Soszynski, Marcin (2008). How to develop creative imagination?: Assumptions, aims and effectiveness of Role Play Training in Creativity (RPTC). "Thinking Skills and Creativity", vol. 3, iss. 2, pp. 163-171.
 • Leach, Guy J.; Sugarman, Tammy S. (2005). Play to win! Using games in library instruction to enhance student learning. "Research Strategies", vol. 20, iss. 3, pp. 191-203.
 • Levine, Jenny (2007). Gaming and Libraries [online]. [dostęp: 1.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.theshiftedlibrarian.com/presentations/2007/20070920KLA.pdf>.
 • Mackay, Daniel (2001). The fantasy role-playing game: a new performing art. Jefferson, N.C.: McFarland & Co.
 • Markey, Karen (2009). Will Undergraduate Students Play Games to Learn How to Conduct Library Research? "The Journal of Academic Librarianship", vol. 35, iss. 4, pp. 303-313.
 • Mashriqi, Khalida (2011). Implementing Technology and Gaming Lessons in a School Library. "Knowledge Quest", vol. 40, no. 1, pp. 24-28.
 • Miłośnicy gier RPG [online]. [dostęp: 1.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.pedagogiczna.pl/index.php/filie/brzeg/348-milosnicy-gier-rpg>.
 • Mitchell, Briar Lee (2012). Game Design Essentials. Indianapolis: John Wiley & Sons.
 • Mokhtari, Kouider; Reichard, Carla A.; Gardner, Anne (2009). The Impact of Internet and Television Use on the Reading Habits and Practices of College Students. "Journal of Adolescent & Adult Literacy", vol. 52, iss. 7, pp. 609-619.
 • Nawara, Izabela; Kwarciak, Krystian (2001). Role Playing Games jako metoda doskonalenia kadr. Zastosowanie praktyczne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900, s. 83-94.
 • Neiburger, Eli (2007). Gamers in the library?! : the why, what, and how of videogame tournaments for all ages. Chicago: American Library Association.
 • Perkins, Kandra (2011). Texas Teens Read! 2008 RPG Quest: Role-Playing Games [online]. [dostęp: 1.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: <https://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ttr/2008/manual/rpg_games.html>.
 • RPG – z czym to się je? [online]. [dostęp: 1.02.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ciechocinek.pl/upload/file/zdroj/2013/5_2013/22.pdf> .
 • Rosa, Maurício; Maltempi, Marcus, Vinicius (2010). Electronic and Online RPG in the Mathematics Education Context. "International Journal for Studies in Mathematics Education", vol 2. iss. 1, pp. 111-137.
 • Sesja RPG w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie [online]. [dostęp: 2.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.biblioteki.org/pl/galeria/pokaz/769> .
 • Sweeney, Richard T. (2005). Reinventing Library Buildings and Services for the Millennial Generation. "Library Leadership and Management", vol. 19, no. 4, pp. 165-175.
 • Warsztaty RPG w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie [online]. [dostęp: 2.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/184-6835,warsztaty-rpg-w-bibliotece-pedagogicznej-w-piotrkowie,id,t.html>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-31376d00-c229-4162-bc97-72e7b3384864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.