PL EN


2015 | XCVI (96) | 197-221
Article title

Dwubiegunowy model wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi

Content
Title variants
EN
Bipolar growth model with investment flows
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest konstrukcja dwubiegunowego modelu wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi. Model ten bazuje na neoklasycznym modelu wzrostu gospodarczego Roberta Solowa oraz na elementach grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego zaproponowanego przez Katarzynę Mroczek, Tomasza Tokarskiego i Mariusza Trojaka. W dwubiegunowym modelu wzrostu gospodarczego zakłada się, iż pomiędzy dwoma typami gospodarek (nazywanych umownie gospodarkami bogatymi i biednymi) występują przepływy inwestycyjne. W związku z tym proces akumulacji kapitału rzeczowego w każdej z gospodarek jest zarówno rezultatem inwestycji krajowych, jak i inwestycji zagranicznych. Ponadto przyjmuje się także założenie, że poziom wydajności pracy w danej gospodarce zależy nie tylko od poziomu jej technicznego uzbrojenia pracy, ale również od poziomu technicznego uzbrojenia pracy gospodarki, z którą łączą ją pewne zależności ekonomiczne.W pracy analizuje się długookresową równowagę modelu wzrostu zarówno ze względu na istnienie punktów stacjonarnych (steady stare) układu równań różniczkowych, jak i ze względu na stabilność nietrywialnego punktu stacjonarnego. Zbadano również ekonomiczne właściwości punktu długookresowej równowagi modelu, przedstawiono skalibrowane parametry modelu oraz podano ścieżki wzrostu podstawowych zmiennych makroekonomicznych w wybranych wariantach symulacji numerycznych.
EN
The aim of the present study is to design a bipolar model of economic growth with investment flows between two types of economies (conventionally referred to as rich economies and poor economies). These poles are rich economies and poor economies. Presented model of economic growth is a compilation of the neoclassical Solow growth model with elements of the gravity economic growth model proposed by Mroczek, Tokarski and Trojak. Therefore, in the following considerations it is assumed that the process of capital accumulation depends on investments undertaken in the economy. At the same time, Solow growth model takes into account only investments financed by domestic savings, whereas in the bipolar growth model also the investment flows between rich and poor economies are considered. It is assumed that both rich economies are investing in the poor economies and the poor economies make investments in the rich economies. In addition, like in the gravity model of economic growth, it is assumed that the level of labor productivity in the rich (poor) economies depends not only on the capital-labor ratio of the rich (poor) countries, but also on the value of this macroeconomic variable in the poor (rich) economies. The paper analyses the long-term equilibrium of the growth model, both in terms of existence of steady states of the system of differential equations and in terms of stability of a non-trivial steady state. What is more, economic characteristics of the point of the long-term equilibrium of the model are examined, model parameters are calibrated and growth paths of basic macroeconomic variables in selected variants of numerical simulations are presented.
Year
Volume
Pages
197-221
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Ekonomii Matematycznej Uniwersytet Jagielloński, tomtok67@o2.pl
References
 • Cobb Charles W., Douglas Paul H., A Theory of Production, American Economic Review 1928/18, s. 139–165.
 • Mankiw N. Gregory, Romer David, Weil David N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, May 1992, s. 407–437.
 • Mroczek Katarzyna, Tokarski Tomasz, Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995-2009, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013/88, s. 333–357.
 • Mroczek Katarzyna, Tokarski Tomasz, Efekt grawitacyjny a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej, w: Dorota Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Analityka gospodarcza. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 94–116.
 • Mroczek Katarzyna, Tokarski Tomasz, Trojak Mariusz, Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw, Gospodarka Narodowa 2014/3, s. 5–34.
 • Nonneman Walter, Vanhoudt Patrick, A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, August 1996, s. 943–953.
 • Ombach Jerzy, Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo-maple, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Solow Robert M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February 1956, s. 65–94.
 • Solow Robert M., Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, August 1957, s. 312–320.
 • Tokarski Tomasz, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Tokarski Tomasz, Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Żółtowska Elżbieta, Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3138d219-7e8c-4d0e-9c49-1e43723402d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.