PL EN


2012 | 3 | 1 | 535-546
Article title

Informacja zarządcza a zarządzanie jakością

Content
Title variants
EN
Management information and quality management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym źródłem informacji zarządczej w normatywnym systemie zarządzaniu jakością jest podejście procesowe (ujęcie analityczne). Tym samym podejście systemowe (ujęcie syntetyczne) stanowi źródło informacji zarządczej o procesach. Określenie potrzeb odbiorców informacji powinno stanowić podstawę systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zasób informacji zarządczej w badanych przedsiębiorstwach jest bardzo ograniczony, co wpływa na możliwości doskonalenia systemu jakości.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
535-546
Physical description
Contributors
References
  • Grudowski P. (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  • Kisielnicki J. (2008), MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
  • Kisielnicki J. (2010), Rola informatyki w zarządzaniu, [w:] Organizacja i zarządzanie w zarysie, Bogdanienko J (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Oakland J.S. (2008), TQM with cases, Butterworth Heinemann, London.
  • PN-EN ISO 9000:2006 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
  • Szczepańska K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  • Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
  • Szczepańska K., Skuteczność systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach – materiał niepublikowany.
  • Zaliwski A. Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-313c7059-b52f-42e7-af15-6a41d5398c73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.