PL EN


2015 | 214 | 254-263
Article title

Wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez zachęty inwestycyjne w wybranych krajach europejskich

Content
Title variants
EN
Support for foreign direct investments in form of investment incentives in certain european countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena istniejących programów wsparcia dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wśród największych beneficjentów tej formy kapitału w Europie. Autorka dokonała przeglądu światowej literatury przedmiotu pod kątem istotności zachęt inwestycyjnych jako ważnego bodźca dla inwestorów zagra¬nicznych decydujących się na działalność poza krajem macierzystym. Ponadto omówione zostały instrumenty wsparcia, beneficjenci oraz procedury udzielania dofinansowania. Fi¬nalnie powstały konkluzje, w których określone zostały kierunki działań i wytyczne dla gospodarek chcących zwiększyć swoją atrakcyjność.
EN
The goal of the paper is analysis and assessment of already existing support programs intended to promote inflow of foreign direct investments, among the largest ben¬eficiaries of this form of capital in Europe. The author made a short review of world litera¬ture on the subject-matter, paying special attention to investment incentives as a substantial factor for foreign investors making a decision on extension of business outside a genuine country. Moreover, there are discussed support instruments, beneficiaries and funds award¬ing procedures. Finally, there were developed conclusions, which determine directions and guidelines for economies, which would like to enhance their attractiveness.
Year
Volume
214
Pages
254-263
Physical description
Contributors
References
 • Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, OECD Publishing, London 2003.
 • Coyne E.I., An Articulated Approach to Developing Country FDI - Attraction Research, N.S. University Florida 1994.
 • Leahy D., Montagna C., Temporary Social Dumping, Union Legislation and FDI: A Note on the Strategic Use of Standards, „Journal of International Trade and Economic Development” 2000, Vol. 9.
 • Leahy D., Montagna C., Unionisation and Foreign Direct Investment: Challenging Con¬ventional Wisdom?, „Economic Journal” 2000, Vol. 110.
 • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Reuber G.L., Private Foreign Investment In Development, Clarendon Press, Oxford 1973.
 • World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2014.
 • http://ib.fgov.be/en, dostęp: 8.09.2014.
 • http://www.belgium.be, dostęp: 8.09.2014.
 • http://www.investinluxembourg.lu, dostęp: 4.09.2014.
 • http://www.luxembourg.public.lu/, dostęp: 4.09.2014.
 • http://www.seco.admin.ch, dostęp: 6.09.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31448ecf-a11a-4a23-8d72-757c36c415b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.