PL EN


2013 | 3(25) | 627-645
Article title

Ponowoczesny wymiar subkultur młodzieżowych w Rosji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A postmodern dimension of youth subcultures in Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper aims to present contemporary characteristics of youth subcultures which result from the concept of postmodern era. With this end in view, in the introduction some selected research positions have been analysed for which the reference point is the theory of postmodernism and contemporary changes within the culture. In the first place, the characteristics of postmodern period have been put forward which help to describe macrosocial and microsocial structures such as fragmentation, a loss in continuity in terms of time and space, a negation of tradition and authority, the information chaos, a multitude of behaviour patterns as well as moral systems. The systematization of selective distinctive features of postmodernity made it possible to analyse changes within the contemporary cultural movements of the youth in the further part of this paper. To some very crucial characteristics of postsubculture belong: the precedence of personal identity of man over the collective one, political indifference, the heterogeneity of style, and the lack of being authentic and original. The essential part of this study is to depict the Russian cultural specificity in relation to contemporary movements of the young having a cultural nature. The main presupposition is to treat the Russian subcultures as borrowed patterns the West through the process of “culture staging”, for which the influence of the media and globalization is of great importance. On the other hand, changes in the contemporary environment of the young in Russia have been shown in such a way as to take into consideration the fact of dissimilarity arising from the eastern cultural impact and the domination of a monolithic culture in the period of the Soviet Union. Furthermore, the fact of the existence of the Russian “crisis awareness” in relation to social and political changes in the period of political system transformation has great weight.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Балакирев Е., Сага о Системе, Владивосток 1999, [online] http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/24/17.
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, Biblioteka Kultury Współczesnej.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska‑Bakir, Warszawa 1996.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, Spojrzenia. Literatura Postmodernizmu.
 • Bauman Z., Socjologia, przeł. J. Łoziński, Poznań 1996.
 • Bauman Z., Spór o ponowoczesność, [w:] Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce.
 • Bąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008.
 • Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań, Warszawa 2007.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.
 • Featherstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, przeł. P. Czapliński, J. Lang, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybór i oprac. R. Nycz, Kraków 1997.
 • Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin 1999.
 • Geisler R., Jednostka i społeczeństwo w postmodernizmie, Częstochowa 1999.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, Biblioteka Socjologiczna.
 • Giddens A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2004.
 • Jędrzejewski M., Od subkultur klasycznych do medialnych, „Remedium” 2002, nr 10, s. 2‑3.
 • Mc Luhan M., Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, wstęp K.T. Toeplitz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, wstęp W. Adamski, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, Biblioteka Socjologiczna.
 • Muggleton D., Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, przeł. A. Sadza, Kraków 2004, Cultura.
 • На путях постмодернизма. Сборник обзоров и рефератов, red. И. С. Андреева [i in.], Москва 1995.
 • Paleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997, Prace Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, Wykłady Otwarte UMCS, 29.
 • Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.
 • Prejs B., Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych, Katowice– Warszawa 2004.
 • Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1999.
 • Spontaniczna kultura młodzieżowa: wybrane zjawiska, red. J. Wertenstein‑Żuławski, M. Pęczak, Wrocław 1991.
 • Strinati D., Postmodernizm i kultura popularna, [w:] tenże, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W. Burszta, Poznań 1998.
 • Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001.
 • Щепанская T. B., Молoдежные сообществa, [w:] Современный горoдский фольклoр, red. А. Ф. Белоусов [i in.], Москвa 2003.
 • Щепанская T. B., Система. Тексты и традиции субкультуры, Москвa 2004.
 • Tarnavskyi V., Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR, Warszawa 2007.
 • Wobec kryzysu kultury. Z filozoficznych rozważań nad kulturą współczesną, red. L. Grudziński, Gdańsk 1993.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3149d5d3-48b9-41e6-8314-9243a0b60bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.