PL EN


2013 | 40 | 5-6(470-471) | 22-26
Article title

Bezrobocie bezrobotnych?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Unemployment of unemployed?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the results of research carried out by the public employment services of Tychy of 550 unemployed. Detailed analysis of the empirical material gathered showed that both the unemployed women and unemployed men in the first place pointed to job cuts/redundancies and the lack of extension of the contract as the essential factors of unemployment. In this paper is shown in detail as to the reasons of unemployment affect age or level of education. Also described is the essential cause of finding a job – aggregating data due to factors such as gender, age, education, and duration of unemployment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów wśród 550 osób bezrobotnych. Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że zarówno bezrobotne kobiety, jak i bezrobotni mężczyźni w pierwszej kolejności wskazywali redukcję etatów/zwolnienia grupowe oraz brak przedłużenia umowy jako główne czynniki pozostawania bez pracy. W artykule szczegółowo ukazano, jak na powody pozostawania bez pracy wpływa wiek czy poziom wykształcenia. Opisano także zasadnicze przyczyny znalezienia zatrudnienia, agregując dane ze względu na takie czynniki, jak: płeć, wiek, wykształcenie, czy czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych.
Year
Volume
40
Issue
Pages
22-26
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski
References
  • brak bibliografii
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-314ad5c8-8215-46e2-91ef-e6e0eecc1aba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.