PL EN


2016 | 1 (360) | 16-25
Article title

Strategie komunikacji marketingowej w dobie globalizacji i ery cyfrowej

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing Communication Strategies in the Globalisation and Digitisation Era
RU
Стратегии маркетинговой коммуникации в эпоху глобализации и цифризации
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wskazanie znaczenia wykorzystania rozwoju nowych narzędzi komunikacji marketingowej dla zarządzania organizacją w erze cyfrowej. W artykule przedstawiono znaczenie strategii komunikacji marketingowej w erze cyfrowej. Pokazano, jaki wpływ mają technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu organizacją w obszarze marketingu w dobie cyfryzacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
An aim of considerations is to indicate the importance of the use of development of new tools of marketing communication for organisation management in the digital era. In his article, the author presented the importance of the strategy of marketing communication in the digital era. He showed what influence had information and communication technologies in organisation management in the sphere of marketing in the era of digitisation. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель рассуждений – указать значение использования развития новых инструментов маркетинговой коммуникации в управлении организацией в цифровой эре. В статье представили значение стратегии маркетинговой коммуникации в цифровой эре. Показали, какое влияние оказывают информационно-коммуникационные технологии в управлении организацией в сфере маркетинга в эпоху цифризации. Статья имеет концептуальный характер.
Year
Issue
Pages
16-25
Physical description
Contributors
References
 • Afuah A., Tucci Ch.L. (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Batorski D. (red.) (2011), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, MGG Conferences Sp. z o.o., Warszawa.
 • Benkler Y. (2008), Bogactwo sieci, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Boulanger P. (1995), Organiser l’entreprise en réseaux, Nathan, Paris.
 • Duliniec E. (2009), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Flejterski S.,, Klóska R., Majchrzak M. (2005), Usługi w teorii ekonomii, (w:) Flejterski S. (red.) Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gonciarski W. (red.) (2010), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • Gonciarski W. (2006), Globalizacja i wzrost znaczenia wiedzy jako uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim organizacji, (w:) Piotrowski K. (red.), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • Hayes T. (2010), Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Li Ch., Bernoff J. (2009), Marketing technologii społecznych, MT Biznes, Warszawa.
 • Łobiejko S. (2005), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa.
 • Olszak C.M., Ziemba E. (2007), Strategia rozwoju systemów gospodarki elektronicznej, (w:) Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sajkiewicz A. (2004), Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość – wyzwania XXI wieku. (w:) Juchnowicz M., Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-314c0eb4-0383-41ae-a170-3f6f062cc561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.