PL EN


2016 | 107 | 4 | 217-223
Article title

Mickiewicz i Lelewel – nowe spojrzenie, czyli o próbie zbliżenia literatury i historiografii. Rec.: Danuta Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013

Authors
Title variants
EN
Mickiewicz and Lelewel – A New Glance or An Attempt To Liken Literature and Historiography. Review: Danuta Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja zawiera rozbiór monografii Danuty Zawadzkiej „Lelewel i Mickiewicz. Paralela” (określonej tu mianem: „wybitna”), nakierowany na najważniejsze i zarazem najbardziej odkrywczo podjęte tematy w tej obszernej księdze. Autor zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter rozprawy, łączącej historiografię i historię literatury, narratywizm i historię idei, postkolonializm i teorie pamięcioznawcze. Podkreśla też imponującą rozpiętość problemową książki, odsłaniającej m.in. podejście Mickiewicza i Lelewela do zagadnienia prawdy w badaniu historii, ich sposoby rozumienia polskiej tożsamości narodowej i postrzegania litewskiego dziedzictwa historycznego – i wiele innych zagadnień, ważnych z punktu widzenia dziejów polskiego romantyzmu i XIX-wiecznej historiografii.
EN
The review contains an investigation of Danuta Zawadzka’s monograph “Lelewel i Mickiewicz. Paralela” (“Lelewel and Mickiewicz. A Parallel”) (here referred to as “outstanding”) focused on most crucial and undertaken in most exploratory manner issues gathered in the comprehensive volume. The reviewer remarks on the interdisciplinary character of the study, namely on the mingling of historiography and history of literature, narrativism and history of ideas, postcolonial studies and memory studies. He also emphasises a large span of problems discussed in the book, which reveal, inter alia, Mickiewicz’s and Lelewel’s approach to truth in history research, their understanding Polish national identity and perception of Lithuanian historical heritage, as well as many various questions which prove vital from the viewpoint of history of Polish Romanticism and 19th century historiography.
Year
Volume
107
Issue
4
Pages
217-223
Physical description
Dates
printed
2016-12-19
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-314eeee0-44eb-488f-b2eb-cc8ed6a642cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.