PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 53-79
Article title

TRZY WYMIARY POLITYKI AZYLOWEJ I BURDEN-SHARING: MIĘDZY OBOWIĄZKIEM A INTERESEM

Content
Title variants
EN
THREE DIMENSIONS OF ASYLUM POLICY AND BURDEN-SHARING: BETWEEN DUTY AND INTEREST
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka azylowa jest kontrowersyjnym tematem, o którym dyskutuje się od ponad dekady. Rosnąca liczba wniosków o azyl nasuwa pytania dotyczące podziału obowiązków wobec migrantów, zwanego burden-sharing. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie trójwymiarowego charakteru polityki azylowej: wymiar polityczny, humanitarny i społecznoekonomiczny. Ostatni wymiar związany jest z narodowymi programami dotyczącymi przesiedleń. Opierając się na przykładzie siedmiu państw, autorka ukazuje pewne zmiany w działaniu państw na podstawie narodowych programów przesiedlania uchodźców. Badanie pokazuje, iż choć zastosowanie mechanizmu burden-sharing stanowi przykład czystego dobra społecznego, ponieważ jest efektem wspólnego wysiłku, kolektywnego działania, którego celem jest ochrona uchodźców i opieka nad nimi, to jednak państwa zrezygnowały z działania opartego na wspólnej odpowiedzialności, nawet w regionach dotkniętych wojną, aby działać indywidualnie, kierując się narodowym interesem.
EN
Policy towards asylum seekers has been a controversial topic for more than a decade. The rising number of asylum applications provoked questions related to burden-sharing. This paper seeks to shed light on the three-dimensional character of asylum politics: political, humanitarian, and socio-economic. The last dimension is related to national resettlementprograms. Based on the examples of seven countries, the article shows that states resign from collective action in the regions affected by wars in terms of burden-sharing related to refugees and instead act individually, driven by national interests.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3150621a-0a4f-488e-afb5-6572c472ee24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.