PL EN


Journal
2014 | 4 | 86-103
Article title

O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań

Content
Title variants
EN
Promoting the Wielkopolska dialect on the Internet. Research report
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to show the forms of promotion and distribution of the Wielkopolska dialect on the Internet. The sources that were used in this study are interviews with respondents residing the międzychodzki district, a survey conducted among young people speaking this dialect and the most popular Internet forms, which affect the behavior of the dialect in the language of the younger generation of users. The article describes: Internet memes, a social networks fanpage, dictionary entries in an electronic form, blogs, music promoted by websites, clothing, and everyday objects that are distributed on auction sites - the author takes into account the use of these forms in order to promote and disseminate the Wielkopolska dialect.
PL
Celem tego artykułu jest wskazanie sposobów promocji i dystrybucji dialektu wielkopolskiego w Internecie. Materiały użyte w tym studium pochodzą z wywiadów z informatorami zamieszkującymi w okolicach Międzychodu, ankiety przeprowadzonej wśród młodych osób używających dialektu oraz obserwacji najpopularniejszych form internetowych, które mają wpływ na zachowanie dialektu w języku młodego pokolenia użytkowników. W artykule opisano: internetowe memy, fanpage’e na portalach społecznościowych, ilustracje z hasłami słowniko­wymi, blogi, muzykę promowaną w sieci, ubrania i przedmioty codziennego użytku rozprowadzane na internetowych aukcjach. Autor bierze pod uwagę użycie tych form w celu promocji i upowszechniania dialektu wielkopolskiego.
Journal
Year
Issue
4
Pages
86-103
Physical description
Dates
published
2014-11-26
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim [The Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski], Gorzów Wielkopolski, Poland
References
 • Alexa. (b.d.-a). Pobrano 10 marca 2014, z http://www.alexa.com/siteinfo/
 • Alexa. (b.d.-b). Pobrano 10 marca 2014, z http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
 • Alexa. (b.d.-c). Pobrano 10 marca 2014, z http://www.alexa.com/siteinfo/kwejk.pl
 • Burszta, J., & Sobierajski, Z. (1982). Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski. Poznań: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • City of Poznan. (b.d.). Pobrano 10 marca 2014, z https://www.facebook.com/Poznan?fref=ts
 • Dawniej tutej – gwara wielkopolska. (b.d.). Pobrano 10 marca 2014, z https://www.facebook.com/dawniejtutej
 • Dejna, K. (1993). Dialekty polskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Dubisz, S. (Red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Greń, Z. (2000). Śląsk Cieszyński: dziedzictwo językowe. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Greń, Z. (2007). Po śląsku w Internecie. Problemy standaryzacji żywiołowej. Z Polskich Studiów Slawistycznych, 11, 61–68.
 • Greń, Z. (2008). Śląska lokalność w Internecie. W J. Kurczewska (Red.), Oblicza lokalności: ku nowym formom życia lokalnego (ss. 431–441). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Greń, Z. (2009a). Problematyka językowa w górnośląskich i zaolziańskich dyskusjach internetowych. W J. Mindak-Zawadzka & I. Doliński (Red.), Językowy świat Słowian: zjawiska, interpretacje, znaki zapytania (ss. 75–100). Warszawa: ISZIP, Wydział Polonistyki UW.
 • Greń, Z. (2009b). Zabawy językowe w dyskusjach internetowych. W D. Ulicka (Red.), Tekst (w) sieci (ss. 91–100). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gruchmanowa, M., & Walczak, B. (Red.). (1997). Słownik gwary miejskiej Poznania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Gumkowska, A., Maryl, M., & Toczyski, P. (2009). Blog to…. blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. W D. Ulicka (Red.), Tekst (w) sieci. Tekst – Język – Gatunki (ss. 285–309). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gwara Poznania. Słownik gwary miejskiej Poznania. (b.d.). Pobrano 10 marca 2014, z http://www.poznan.pl/mim/slownik/
 • Gwara poznańska. (b.d.). Pobrano 10 marca 2014, z https://www.facebook.com/gwarapoznanska
 • Gwara poznańska. Strona poświęcona dialektowi wielkopolskiemu. (b.d.). Pobrano 10 marca 2014, z https://www.facebook.com/gwarapoznan
 • Kamińska, M. (2011). Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.
 • Karaś, H. (Red.). (b.d.). Dialekty i gwary polskie: kompendium internetowe. Pobrano 10 marca 2014, z http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=leksykon&lid=592
 • Kurek, H. (1995). Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Niekrewicz, A. (2014). Kot jako bohater memów internetowych – między grą językową a dialogiem. W E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, & W. Kuska, Kot w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne (ss. 157–169). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Pierwszy w sieci wywiad z twórcą kwejk.pl – prawdopodobnie najpopularniejszego serwisu ze śmiesznymi obrazkami w Polsce. (2011). Pobrano 10 marca 2014, z http://www.antyweb.pl/pierwszy-w-sieci-wywiad-z-tworca-kwejk-pl-prawdopodobnie-najpopularniejszego-serwisu-z-smiesznymi-obrazkami-w-polsce/
 • Poznańska Gwara. (b.d.). Pobrano 10 marca 2014, z https://www.facebook.com/poznanskagwara
 • Rzepka, W. (1997). Rodowód polszczyzny Wielkopolan. W M. Gruchmanowa & B. Walczak, (Red.), Słownik gwary miejskiej Poznania (ss. 7–19). Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szewczyk, A. (2011). Popularność funkcji serwisów społecznościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, (28), 381–396.
 • Wrycza, J. (2008). Galaktyka Języka Internetu. Gdynia: Novae Res.
 • Zielińska, A. (2013). Mowa pogranicza: studium o językach i tożsamościach w rejonie lubuskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31587935-cdfe-49ac-b5b5-d8407a2d1053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.