PL EN


2013 | 22 | 7-21
Article title

Konstruowanie społeczeństwa pluralistycznego jako rozwiązywanie sprzeczności pomiędzy różnorodnością a wspólnotą

Content
Title variants
EN
Constructing a pluralistic society as a way of solving conficts between diversity and community
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper, I assume that in modern society under the conditions of democratization at least two fundamental social processes are taking place. Te processes of democratization bring about the civil society empowerment, which result in society becoming increasingly diverse. At the same time, from the point of view of the dominant part of society, the increase of societal diversity causes the loss of indispensable cohesion and communital character of society. Tis results in rising confict between diversity and community, confict that at least over time becomes politicized and need to be solved.In my view, the way to solve this contradiction lies in constructing the nationally heterogeneous civil state and pluralistic society
Year
Volume
22
Pages
7-21
Physical description
Contributors
References
 • Appadurai A. (2009), Strach przed mniejszościami. Esej o geografi gniewu, Warszawa.
 • Donnan H., Wilson T. M. (2007) Granice tożsamości, narodu, państwa, przeł. M. Głowacka-Grajper, Kraków.
 • Gordon M. M. (1975), Assimilation in America: Teory and Reality, [w:] By Norman R. Yetman
 • and C. Hoy Steele (red.), Majority and Minority. Te Dynamics of racial and Ethnic Relations, 2nd
 • Edition, Boston, London, Sydney.
 • Jasińska-Kania A., Łodziński S. (2009), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa
 • Mach Z. (2010), Posłowie, [w:] R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga (red.), W stronę nowej wielokulturowości, Kraków
 • Mironowicz E. (2000), Polityka narodowościowa PRL, Białystok
 • Ofe C. (2006), Homogeniczność i demokracja konstytucyjna. Konfikty tożsamości a prawa grupowe, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa
 • Preece J. (2007), Prawa mniejszości, przeł. M. Stolarska, Warszawa
 • Sadowski A. (2011), Społeczeństwo polskie – od zróżnicowanego kulturowo do wielokulturowego. Szanse i zagrożenia, [w:] A. Śliz, M. S. Szczepański (red.), Wielokulturowość: konfikt, czy koegzystencja?, Warszawa
 • Sadowski A. (2013), Mniejszości narodowe i etniczne RP w perspektywie społeczeństwa pluralistycznego (referat na XV Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, 11-14 września 2013).
 • Vartovec S. (2010), Transnarodowość, Kraków
 • Wimmer A. (2002), Nationalists Exclusion and Ethnic Confict. Shadows of Modernity, Cambridge
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3158be46-851e-4c11-874a-2b7143d8c409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.