PL EN


2016 | 3(85) | 47-60
Article title

TEORIA SIECIOWYCH ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Title variants
EN
Theory of consumer’s network behaviours at quality food market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article focuses on the importance of relationships bonding farmers producing high quality food and consumers into relatively constant, viable and feasible networks. The article is devoted to theoretical analysis of consumption role inside alternative food networks. Actors are looking for a new theoretical perspective on consumption-production relations.
Year
Issue
Pages
47-60
Physical description
Contributors
 • Dr Wojciech Goszczyński, Zakład Badań Kultury Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, Poland , Wojciech.goszczynski@gmail.com
References
 • 1. Aldridge A. (2006): Konsumpcja, SIC, Warszawa.
 • 2. Antonelli C. (2000): Collective knowledge communication and innovation: the evidence of technological districts, Regional Studies nr 6.
 • 3. Baer-Nawrocka A., Poczta W. (2014): Przemiany w rolnictwie, w: Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta (red.), Polska wieś 2014: raport o stanie wsi, SCHOLAR, Warszawa.
 • 4. Belasco W. (2007): Apettite for a change: how a contrculture took on the food industry. Cornell Univeristy Press, Ithaca.
 • 5. Bilewicz A., Śpiewak R. (2015): Enclaves of activism and taste, Social Science Review nr 3.
 • 6. Bloem J. (2014): The Fourth Industrial Revolution, Things to tighten links between IT and TO, VINT Research Report no.3, Groningen.
 • 7. Brodzicki T., Szultka S. (2002): Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 • 8. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004): Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gdańsk.
 • 9. Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyska E., Jatczak M., Wójcik K. (2002): Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • 10. Buttel, F. (2006): Sustaining the unsustainable: agro-food systems and environment in the modern world, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural Studies. Sage, London.
 • 11. Desai P. (2007): Sustainable agriculture, New Dehli Publishing Agency, New Dehli
 • 12. Domański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J. (2015): Wzory jedzenia a struktura społeczna, SCHOLAR, Warszawa.
 • 13. Fonte M. (2008): Knowledge, food and place. A way of producing, a way of knowing, Sociologia Ruralis nr 48.
 • 14. Fonte M. (2013): Reflexive localism: Toward a theoretical Foundation of an Integrative food policy, Journal of Sociology of Agriculture and Food.
 • 15. Goodman D. (2004): Rural Europe Redux? Reflections on Alternative Agro-Food Networks and Paradigm Change, Sociologia Ruralis nr 44.
 • 16. Goodman D. DuPuis M., Goodman M. (2014): Alternative Food Networks: knowledge, practice and politics, ROUTLEDGE, Oxon.
 • 17. Gorlach K., Lostak M., Mooney P. (2008): Agriculture, communities and new social movements: East European ruralities in the process of restructuring, Journal of Rural Studies nr 24.
 • 18. Gorlach K. (2011): Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka. w: Podedworna, Hanna (red.) Nowe inspiracje socjologii wsi, SCHOLAR, Warszawa.
 • 19. Goszczyński W. (2014): Smak zmiany – nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskich, SCHOLAR, Warszawa.
 • 20. Hajduk M., Zalega T. (2013): Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 17.
 • 21. Jarosz L. (2008): The city in the country: growing alternative food networks in Metropolitan areas, Journal of Rural Studies 24.
 • 22. Jaklin U., Kummer S., Milestad R. (2015): Why do farmers collaborate with a food cooperative? Reasons for participation in civic network in Vienna, Journal of Sociology of Agriculture and Food 22.
 • 23. Kaźmierski J. (2015): Modele funkcjonowania koordynatora klastra oraz jego relacje z otoczeniem, Czasopismo Logistyka.
 • 24. Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P. (2015): Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, Turystyka Kulturowa nr 2.
 • 25. Lazonick W. (1993): Industry Clusters versus Global Webs: Organizational Capabilities in the American Economy, w: Industrial and Corporate Change, 2, no. 1, s. 1-24.
 • 26. Lockie S. (2002): Invisible Mouth: mobilizing consumer in food production-consumption networks, Sociologia Ruralis nr 42.
 • 27. Łaźniewska E. (2012): Turystyka w rozwoju lokalnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • 28. Marsden T. (2006): Pathways In the sociology of rural knowledge, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural studies, Sage, London
 • 29. Meredith S., Willer H. (2014): Organic in Europe: Prospects and Developments, IFOAM, Brussels.
 • 30. Miele M. (2006): Consumption culture: the case of food, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural Studies, Sage, London.
 • 31. Mortimore S., Wallace C. (2013): HACCP- a practical approach, Springer, Berlin
 • 32. Porter M.E. (2001): Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • 33. Risvik E. (2001): The food and I: sensory perception as Revealed by Multivariate Methods, w: Lynn Frewer, Einar Risvik, Hendrik Schifferstein (red.), an European Perspective on Consumers Food Choices, Springer, Berlin.
 • 34. Watts D., Iiber B., Maye D. (2005): Making reconnections in agro-food geography: alternative systems of food provision, Progress in Human Geography 29.
 • 35. Wilkin J. (2010): Wielofunkcyjność rolnictwa: kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • 36. Wilkin J. (2014): Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta (red.), Polska wieś 2014: raport o stanie wsi, SCHOLAR, Warszawa.
 • 37. Vorley B. (2006): Supermarkets and Agri-Food Supply Chains in Europe: Partnership and Protest. W: Geoffrey Lawrence, Burch David (red.). Supermarkets and Agri-Food Supply Chains, EE, Queensland.
 • 38. Woś A., Zegar J. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGZ, Warszawa.
 • INNE MATERIAŁY
 • – Schwab K. (2016): Dokąd nas zaprowadzi czwarta rewolucja przemysłowa?
 • http://project-syndicate.pl/artykul/dok%C4%85d-zaprowadzi-nas-czwarta-rewolucja-przemys%C5%82owa,4180.html
 • – Statystyki Komisji Europejskiej za rok 2008, dostępne na www.ec.eu
 • – Strategia rozwoju Klastra żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” opracowana przez, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod redakcją Zenona Lewandowskiego, Minikowo 2014.
 • – Tacket K. (2014): European Grocery Retaliling: change is only constant, dostępny na www.planetretail.net
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3159ab5c-62a6-460d-b42e-a0b58c41e420
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.