PL EN


2009 | 4 | 21-25
Article title

Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy

Content
Title variants
EN
Spatial policy and planning permissions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Liczne wady prawne oraz brak instrumentów ekonomicznych utrudnia realizację polityki przestrzennej na wszystkich poziomach zarządzania. Najostrzej występującymi mankamentami są decyzje WZ, które w praktyce dezintegrują przestrzeń, częsty brak zgodności planów miejscowych z polityką przestrzenną gminy formułowaną w studium, brak bilansowania potrzeb terenowych z nakładami na infrastrukturę transportową i techniczną.
EN
Numerous legal defects and lack of economic instruments impede the implementation of spatial policy on all levels of management. The most serious shortcomings include planning permissions, frequent lack of conformity of local area development plans with the spatial policy of the commune as formulated in the land use plan, as well as the lack of balance between local needs and expenditures on transport and technical infrastructures.
Year
Issue
4
Pages
21-25
Physical description
Dates
published
2009-12
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-315fdc67-42ac-4e15-8ae2-969dea918cbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.