PL EN


2017 | 2(88) | 116-128
Article title

ZNAJOMOŚĆ I ZAKRES STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH METOD OCHRONY ROŚLIN NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH ROLNIKÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Title variants
EN
Knowledge and range of using of biological methods of plant protection on the base of the survey among farmers from the district Kościan, Wielkopolska Region
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In years 2013 and 2014 was conducted a survey on the knowledge and the application of biological methods of plant protection. The survey was made among agricultural producers threnody the district Kościan in Wielkopolska. The sample was consisted of 393 respondents. It was found that the use of biological methods in practice is low, despite the fact that the respondents declared average level of awareness and interest in this type of protection their crops in the future. Knowledge farmers on the issues discussed, was often correlated with education and age of the respondents, as well as the type of crops and led to a lesser extent, the size of the owned farm.
Year
Issue
Pages
116-128
Physical description
Contributors
 • Dominika Kaczmarek, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Kościan, ul. T. Kościuszki 15, 64-000 Kościan, Poland
 • Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw. , Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland, J.Kowalska@iorpib.poznan.pl
References
 • 1. Boczek J. (2001): Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. SGGW, Warszawa, 432 ss.
 • 2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • 3. Golinowska M., Kruszyński M., Bogacz M. (2012): Koszty integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych w latach 2006–2012. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 [2]: 240–246.
 • 4. Kruszyński M., Golinowska M., Borkowska M., Wiciak T. (2015): Świadomość pro-środowiskowa producentów rolnych a stan integrowanej ochrony roślin w Polsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 55 [1]: 114–118.
 • 5. Lipa J.J. (1997): Biologiczne metody ochrony roślin. s.31-37. W: „Ochrona Roślin” [J.Kochman, W. Węgorek, red.]. Wyd.V. PWRiL, Warszawa, 701 ss.
 • 6. Lipa J., Pruszyński S. (2010): Stan wykorzystania metod biologicznych w ochronie roslin w Polsce i na Świecie. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin50, 1033–1043.
 • 7. Olson S. (2015): An analysis of the biopesticide market now and where it is going. Outlooks on Pest Management, p. 203-206
 • 8. Powszechny Spis Rolny (2010): Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2011.
 • 9. Pruszyński S. (2011): Integrowana ochrona roślin- wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, 56.
 • 10. Pruszyński S., Bartkowski J., Pruszyński G. (2012): Integrowana ochrona roślin w zarysie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • 11. Sosnowska D., Fiedler Ż. (2010): Biologiczna ochrona upraw pod osłonami jako przykład udanego wykorzystania metody biologicznej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 [3]: 1080–1088.
 • 12. Tomalak M., Sosnowska D. (red.). 2008. Organizmy pożyteczne w środowisku rolniczym. Instytut Ochrony Roślin-PIB, Poznań, 95 ss.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31617210-47cd-4b23-9d2b-30b4769e4450
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.