PL EN


2006 | 3(25) | 137-158
Article title

Ocena sieciowych zasobów informacyjnych administracji samorządowej na obszarze województwa podlaskiego

Content
Title variants
EN
Community Authorities Websites Resources Evaluation in the Podlaskie voivodship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera ilościową analizę rozpoznawalności stron www, ocenę pojemności zróżnicowania oraz prezentowanych w nich treści, poziomu świadczenia usług oraz jakości serwisów jednostek administracji samorządowej województwa podlaskiego. Praca jest analizą o charakterze podażowym, próbą inwentaryzacji i oceny ważności cech tego medium komunikacji elektronicznej. Popularność jego wzrasta wraz z możliwością dwustronnej komunikacji, ograniczenia czasu i kosztów w załatwianiu spraw publicznych, a zależy w dużym stopniu od widoczności i jakości zasobów w sieci. W opracowaniu wykorzystano stworzoną specjalnie na jego potrzeby aplikację, opartą na makrodefinicjach MS Excel, w celu automatyzacji prac.
EN
The study contains a review of websites of local governments in Podlaskie voivodship. The authors address the problem of demand for internet services, provide the inventory of available websites and evaluate the importance of this form of communication. The popularity of Internet services is clearly growing, especially with respect to interactive solutions, saving time and money of citizens. The quality of website’s contents is also a strong determinant of it’s success.
Contributors
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
References
  • Broniarek R., 2005, "Korzystanie z Internetu w świetle badań typu omnibus" (w:) R. Milic-Czernik, Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania, Warszawa: Wyd. Difin.
  • Dziemianowicz W., Jałowiecki В., 2004, Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Głomb K., 2005, Statystyka serwisów internetowych polskich gmin i powiatów ad 2005. Materiały na IXKonferencję Miasta w Internecie - Zakopane 2005, Zakopane: Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
  • Kuczowic J., 2005, "Internet w tworzeniu klimatu inwestycyjnego w gminie" (w:) A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  • Kulągowski S., Kulisiewicz T., 2005, Administracja publiczna w sieci 2004. Raport sporządzony przez Internet Obywatelski, Warszawa, styczeń (ze strony: www.egov.pl).
  • Majewski W., Waglowski R, 2004, Prosto, przejrzyście i wygodnie, raport specjalny Computerworld: IT w sektorze publicznym, kwiecień.
  • WCAG, 1999, Lista punktów kontrolnych dla wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 1.0. Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0.
  • PENTOR, 2004, Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, raport z badania ilościowego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i Polskiej Agencji Prasowej, Research International.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31621961-fa73-4de5-ba18-56df98be2c4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.