PL EN


2013 | 56 | 2-3(222-223) | 239–254
Article title

Odniesienie do „całości” jako niezdefiniowane religijnie „doświadczenie podstawowe”

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybrane przykłady opisów doświadczeń interpretowanych w kategoriach religijnych (Schleiermacher, Otto, Eliade) konfrontuję z przykładami filozoficznej wykładni doświadczenia „całości”, np. „całości życia” (Heidegger) czy „całości wolności” (Kierkegaard) jako doświadczeń o pierwotnie nieokreślonym religijnie sensie. Stawiam hipotezę możliwości pierwotnie nieokreślonego charakteru doświadczeń „całości”, które jednak mogą ulegać łatwo religijnej interpretacji.
EN
I confront some chosen examples of the description of experiences interpreted in terms of religion (delivered by Schleiermacher, Otto and Eliade) with some instances of philosophical interpretation of “the whole”, e.g. “the whole of life” (Heidegger) or “the whole of freedom” (Kierkegaard) which I treat as the experiences of a primordially religiously indeterminate sense. I make a hypothesis of the possible indeterminate character of the experiences of “the whole”, which later can be easily interpreted in terms of religion.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3163fe71-9d26-4d0f-89a7-04d21c8ad629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.