PL EN


2014 | 5 | 2 | 11
Article title

Transport ropy naftowej z regionu 
Morza Kaspijskiego do Europy

Content
Title variants
EN
Crude oil transport from the Caspian Sea region 
to Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We współczesnym świecie, pomimo wzrostu znaczenia oraz skali korzystania z energii odnawialnej, konwencjonalne surowce energetyczne wciąż odgrywają ogromną rolę. Państwa Unii Europejskiej nie są w stanie się w nie samodzielnie zaopatrywać i są uzależnione od ich importu. Głównym dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego dla Unii Europejskiej od lat jest Federacja Rosyjska. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, region Morza Kaspijskiego, będący wcześniej pod władaniem radziecko-irańskim stał się alternatywnym do rosyjskich źródłem surowców energetycznych. Zainteresowanie tym regionem wykazały Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny oraz wiele innych państw. Pomimo relatywnie dużych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, eksport tych surowców na Zachód jest wciąż problematyczny – przyczyną takiego stanu rzeczy jest blokowanie przez Rosję budowy nowych rurociągów oraz brak kompromisu pomiędzy Kazachstanem, Azerbejdżanem, Turkmenistanem, Rosją i Iranem odnośnie statusu prawnego Morza Kaspijskiego. Celem publikacji jest przybliżenie, na bazie dostępnej literatury źródłowej, problematyki kierunków transportu surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do Europy.
EN
In the contemporary world, despite the growing importance and scale of the use of renewable energy , conventional energy resources still play a huge role. The European Union countries are dependent on the oil imports and the their main supplier of crude oil and natural gas has been the Russian Federation. After the collapse of the Soviet Union , the Caspian Sea region has become an alternative to Russian energy resources. The United States , European Union, China and many other countries have shown their interest about this region. Despite a relatively large oil and natural gas reserves, the export of these commodities to the West is still problematic. Based on the available data and information, the publication explores the issue of energy resources transport directions with a particular emphasis on the crude oil from the Caspian Sea region to Europe.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3164d5a7-aeab-4e04-8b28-0b4742255b08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.