PL EN


Journal
2015 | 34 | 39-50
Article title

Wokół welfare economics Oskara Langego

Title variants
EN
Around Oskar Lange's welfare economics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this paper is the reconstruction of the position of Oskar Lange on welfare economics in the context of contemporary discussion on the relationship between perfect competition markets and economic efficiency (usually conceptualized by Pareto optimum). It will also look at the contribution to the achievements of Polish economist in terms of the development of economic thought and theory of socialism.
Journal
Year
Issue
34
Pages
39-50
Physical description
Contributors
References
  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2007. Mikroekonomia, tłum. B. Czarny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Dobb M. 1974. Ekonomia dobrobytu a ekonomia socjalizmu. Próba krytyki z pozycji zdrowego rozsądku. tłum. L. Zacher. Warszawa: Książka i Wiedza,Kochan J. 2013. Socjalizm. Warszawa: Scholar,Kowalik T. 1990. Przedmowa, w: O. Lange, Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa: PWN,Landreth H., Colander D.C. 1998. Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,Lange O. 1974. Ekonomia polityczna, t. I: Zagadnienia ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,Lange O. 1990. Dodatek, w: Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa: PWN,Lange O. 1990. Maszyna licząca i rynek, w: Wybór pism, t. I. Warszawa: PWN,Lange O. 1990. Podstawy ekonomii dobrobytu, w: Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa: PWN,Lange O. 1990., Istota socjalizmu. Struktura ekonomiczna społeczeństwa socjalistycznego, w: Wybór pism, t. I. Warszawa: PWN,Łukawer E. 2008. Rola i rodzaje koordynacji w rozwoju gospodarczym, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak. Rzeszów.Michalewski A. 1972. Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba analizy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,Musiał G. 2008. Racjonalność działań w teorii ekonomii, w: Z punktu widzenia ekonomii. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe,Robbins L.C. 1934. The Great Depression. LondonStiglitz J.E. 2004. Ekonomia sektora publicznego, tłum. B. Czarny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,Tittenbrun J. 1995. Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3165b4bb-30a1-4adb-82bd-46fd8afd3e11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.