PL EN


2007 | 5 - Narody XXI wieku | 319-335
Article title

Stanisław Stempowski wobec kwestii społęcznych, religijnych i narodowych

Authors
Content
Title variants
EN
Social, Religions and National Issues According to Stanisław Stempowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social instinct imposed showing the Ukrainians the way of creating their own social values. When the tsarist empire was disintegrated the Ukrainians took up the fight for creating their own country, Stempowski supported progressive political forces. He did not think that because of this political transformation he lost everything he gained in life. But Stempowski perceived Ukraine also in other dimension. For him both Polish and Ukrainian nation in 1918 got a chance of being sovereign countries and should take advantage of this chance. That is why after having sacrificed his private life he did everything possible to support Ukraine's liberation actions.
Keywords
EN
Contributors
author
References
 • Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1985.
 • Beauvois D., Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie Ukrainy (1863-1914), w: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa 1999, s. 417-432.
 • Borkowska G., Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999.
 • Chajn L., Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
 • Dąbrowska M., Dzienniki 1914-1932, Warszawa 1988.
 • Goldenweiser A., Tołstoj wśród bliskich, Warszawa 1961.
 • Jaskólski M., Wolnomularstwo, w: Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, Kraków 2004, s. 1562-1573.
 • Korespondencja Stanisława Stempowskiego, BUW Dział Rękopisów sygn. 1557.
 • Krzywicka I., Wyznania gorszycielki, Warszawa 1996.
 • Kucharzewski J., Od białego caratu do czerwonego, T. 1: Epoka mikołajowka, Wyd. 1 powojenne, Warszawa 1998.
 • Kucharzewski J., Od białego caratu do czerwonego, T. 2: Geneza maksymalizmu. Dwa światy, Wyd. 1 powojenne, Warszawa 1998.
 • Listy Stanisława Stempowskiego do Marii Dąbrowskiej, BUW Dział Rękopisów sygn. 1389
 • Małaniuk J., Izaak Mazepa i St. Stempowski, „Kultura" 1952, nr 11, s. 101-105.
 • Materiały życiorysowe Marii Stempowskiej i Stanisława Stempowskiego, BUW Dział Rękopisów sygn.1529.
 • Nie ma szczęścia bez myślenia. Rozmowa z prof. Tadeuszem Gadaczem. Niezbędnik Inteligenta, Dodatek tyg. „Polityka" 2005 nr 50, s. 3-9.
 • Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1987.
 • Skalski T., Garstka wspomnień z mego życia (1), „Zeszyty Historyczne" 1978, z. 45, s. 57-138.
 • Stempowski S., Pamiętniki lat 1870-1914, Wrocław 1953.
 • Stempowski S., Ukraina (1919-1920), „Zeszyty Historyczne" 1972 z. 21, s. 64-88.
 • Stempowski S., Wspomnienia. Z pamiętnika (dok.), „Zeszyty Historyczne" 1973, z. 24, s. 68-131.
 • Stempowski S., Wspomnienia. Z pamiętnika (wojna. Pogrom - 1914-1917), „Zeszyty Historyczne" 1973 z. 23, s. 101-140.
 • Wolnomularstwo w świecie encyklopedyj. Wypisy, Reprint wydania z 1934, Warszawa
 • Zwoliński A., Wokół masonerii, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3168debd-6f08-4f57-aa68-ae0a34626ee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.