PL EN


2004-2005 | 46-47 | 19-37
Article title

Mieszczańskie kolekcje książek w siedemnastowiecznym Lublinie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
Pages
19-37
Physical description
Contributors
References
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Acta advocatialia et scabinalia inducta lublinensia, syg.: 17,26,29,32,35,39,79,101,105.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Acta consularia lublinensia, syg.: 153-159.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Acta testamentorum et inventariorum lublinensium, syg.: 124-128.
 • Barycz H., Nauki lekarskie, [w:] Historia nauki polskiej. T. 2, wstęp i red. Bogdan Suchodolski, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970, s. 142-148.
 • Bieńkowski T., Kształtowanie publiczności literackiej w szkołach w Polsce XVI i XVII wieku, [w:] Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce: praca zbiorowa, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985, s. 39-49.
 • Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986.
 • Bogucka M., Struktury ustrojowe i etniczne oraz konflikty grupowe w miastach, [w:] M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986, s. 454- 488.
 • Głombiowski K., Problemy historii czytelnictwa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1966, seria: Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, T. 9.
 • Kierska H., O kulturze czytelniczej w Polsce XVI wieku w świetle opinii ówczesnych pisarzy, „Roczniki Biblioteczne” 1964, R. 8, z. 1-2, s. 79-100.
 • Maleczyńska K., Biblioteki mieszczańskie w dawnej Polsce. Stan badań - problematyka-postulaty badawcze, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 1978, nr 7 (364), s. 215-230.
 • Riabinin J., Lekarze w księgach miejskich lubelskich XVI-XVIII w., [Lublin]: Magistrat miasta Lublina, 1933 (Lublin: Druk. Magistratu m. Lublina).
 • Rybicki P., Nauki lekarskie, [w:] Historia nauki polskiej. T. 1, wstęp i red. Bogdan Suchodolski, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970, s. 305-315.
 • Rybicki P., Teoria społeczeństwa i państwa. Początki myśli ekonomicznej i myśli pedagogicznej, [w:] Historia nauki polskiej. T. 1, wstęp i red. Bogdan Suchodolski, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970, s. 392-428.
 • Szumowski W., Historia medycyny, Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1961.
 • Witusik A.A., Lublin przed i po „potopie”, „Kalendarz Lubelski” 1973, R. 16, s. 95-100.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-316a0e9c-b603-4a4a-ace1-97718267f2f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.