PL EN


2017 | 36 | 51-63
Article title

Wpływ treningu na poziom pobudliwości u psa domowego (Canis familiaris)

Title variants
EN
The influence of training on the level of excitability in domestic dogs (Canis familiaris)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezentowana praca podejmuje tematykę wpływu treningu na pobudliwość u psa domowego. Mierzono ją za pomocą przetłumaczonego na język polski kwestionariusza Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire (C-BARQ) autorstwa Jamesa A. Serpella i Yuying Hsu. Analizie poddano wpływ treningu (Obedience, Mantrailing, Agility oraz Frisbee) na pobudliwość psów. Celem pracy było sprawdzenie, czy istnieją istotne różnice w pobudliwości między psami poddawanymi różnego rodzaju szkoleniom oraz trenowanych przez mniej lub bardziej doświadczonych przewodników, których doświadczenie określała nie tylko praktyczna praca z psem, ale również zdobywanie rzetelnej wiedzy teoretycznej w dziedzinie zachowania i szkolenia psów. Badanie wykazało istnienie istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami, czym potwierdziło prawdopodobny wpływ treningu i wiedzy przewodnika na poziom pobudliwości u psa domowego. Analizy pokazały, że istnieją istotne różnice w poziomie pobudliwości mierzonej kwestionariuszem C-BARQ między grupą psów poddawaną treningowi a niepoddawaną treningowi, a także pomiędzy psami prowadzonymi przez ludzi, którzy zdobywają profesjonalną wiedzę w zakresie zachowania i szkolenia psów, a prowadzonych przez osoby, które nie zdobywają takiej wiedzy. Potwierdzono również założone w badaniu istnienie różnic w pobudliwości wśród psów szkolonych, w zależności od tego, czy trenujące je osoby zdobywają profesjonalną wiedzę na temat zachowania psa, czy też nie.
EN
The presented work touches upon the issue of influence of training on excitability in domestic dogs. Excitability has been tested with the use of a Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire (C-BARQ) questionnaire (translated in Polish). The analysis covered influence of training (Obedience, Mantrailing, Agility and Frisbee) on excitability of dogs and tests related to possible existence of any relevant differences between dogs subject to various types of training and trained by more or less experienced guides with their experience determined not only by working with dogs in practice, but also by acquisition of reliable theoretical knowledge in the field of behaviour and training of dogs. Additionally, hypotheses relating to trends of the differences have been tested. The test has shown relevant differences between the tested groups, which confirmed the probable influence of training and knowledge of a guide upon the level of excitability in domestic dogs. The analyses have shown that there are relevant differences in the level of excitability between a group of dogs subjected to training and the one, which was not subject to training as well as between dogs guided by people, who acquire professional knowledge in the field of behaviour and training of dogs and dogs guided by people, who do not acquire the knowledge. The assumed existence of differences in excitability in a group of dogs was also confirmed, depending on, whether trainers acquire professional knowledge in the field of behaviour of dogs or not.
Contributors
  • Katedra Psychologii, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Katedra Psychologii, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ewelina.wlodarczyk@umk.pl
  • Katedra Psychologii, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
  • Katedra Psychologii, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31708d49-1dc1-453a-b6dc-56273182daa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.