PL EN


2014 | 32 | 54-63
Article title

ZARZADZANIE TALENTAMI

Content
Title variants
EN
TALENT MANAGEMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy bardzo ważnego składnika polityki personalnej – zarządzania talentami. Wzrost znaczenia zarzadzania talentami spowodowały coraz większe trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem najlepszych pracowników. Przedstawiono główne założenia zarządzania talentami, sposoby pozyskiwania talentów z zewnętrznego rynku pracy i wewnątrz przedsiębiorstwa, metody oceny i pomiaru talentów. Bardziej praktyczna część artykułu pokazuje sposoby zagospodarowania talentów w przedsiębiorstwie: programy zarządzania talentami w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz strategie zarzadzania talentami.
EN
The article concerns a very important element of personnel policy – the talent management. The growth in significance of talent management resulted from the increasingly severe difficulties with finding the best employees. It presents the main assumptions of talent management, methods of acquiring talents from external labor market and from within the company, as well as talent assessment and measurement methods. The more practical part of the article presents the way of implementing talents in a company: talent management programs applies in Polish firms and talent management strategies.
Year
Issue
32
Pages
54-63
Physical description
Dates
issued
2014-06-30
References
  • Ingram T., Zarzadzanie talentami. Teoria dla praktyki zarzadzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2011.
  • Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu [in:] Borkowska S. (ed.), Zarządzanie talentami, IPiPS, Warszawa 2005.
  • Listwan T., Zarządzanie talentami – wyzwania współczesnych organizacji [in:] Borkowska S. (ed.), Zarządzanie talentami, IPiPS, Warszawa 2005.
  • Michaels E. et al, The war for talent, Harvard Business School Press, Boston 2001.
  • Pocztowski A. (ed.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31719ff0-85c0-4ff2-b3dd-e810a8323491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.