PL EN


2012 | 9 | 22-36
Article title

Poznawcze i wychowawcze aspekty czasopisma „Mały Przegląd” Janusza Korczaka

Authors
Content
Title variants
EN
The cognitive and educational aspects of Janusz Korczak’s magazine „Mały Przegląd”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses the educational work of Janusz Korczak (1878–1942), an outstanding educator, doctor, writer and defender of children’s rights; the author of an innovative system of care and education in the spirit of humanist pedagogy. Janusz Korczak has constantly been present in the successive generations not only because of his heroic death (he died in a Nazi extermination camp in Treblinka, together with 200 children from an orphanage) but, above all, because of his extraordinary concern for abandoned Jewish and Polish children. Researchers of Korczak’s legacy continue to take the keenest interest in „Mały Przegląd” [Little Review]. This was the first magazine in Poland (perhaps in the world too) created by children and for children, a genuine „children’s tribune”. It was established to defend the interests and rights of young readers, to ensure justice in all domains. „Little Review” was a center of cultural life. The publishing activity had an enormous impact on the development of the personalities of children and youth, supporting their self-upbringing and selfeducation. The little magazine was a school of life and co-existence, and it encouraged children’s activity.
Year
Volume
9
Pages
22-36
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Badora S., Marzec D., Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej. Wybrani przedstawiciele, Częstochowa 1995.
 • Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Tarnobrzeg 2006.
 • Bińczycka J., Janusz Korczak – pisarz, pedagog, działacz społeczny, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom 2, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Bińczycka J. (red.), Korczakowskie dialogi, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • Czerwińska-Rydel A., Po drugiej stronie okna – opowieść o Januszu Korczaku, Wydawnictwo Muchomor, Warszawa 2012.
 • Dwa lata „Małego Przeglądu” – historia, „Mały Przegląd”, 5 października 1928 r.
 • Gurycka A., Korczakowskie inspiracje…, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Jundziłł I., System opiekuńczo-wychowawczy Janusza Korczaka, [w:] idem, Zarys pedagogiki opiekuńczej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1977.
 • Korczak J., O gazetce szkolnej, [w:] Idem, Wybór pism, t. 4, Warszawa 1978.
 • Korczak J., Pisma wybrane, t. 1–4, wprow. i wyb. A. Lewin, Warszawa 1978.
 • Krzemińska W., Literatura dla dzieci i młodzieży. Zarys dziejów, Warszawa 1963.
 • „Mały Przegląd”, 26 listopada 1926 r.
 • Marciniak J., Korczak. W 120-lecie urodzin, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 30.
 • Matyjas B., Kompensacyjna wartość działalności kulturalnej w placówkach korczakowskich, [w:] J. Bińczycka (red.) Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość, Warszawa 1993.
 • Mortkowicz-Olczakowa H., Janusz Korczak, Czytelnik, Warszawa 1978.
 • Newerly I., Słowo o „Małym Przeglądzie”, „Twórczość” 1965, nr 1.
 • Newerly I., Żywe wiązanie, Czytelnik, Warszawa 1966.
 • Łobocki M., Koncepcje pedagogiczne J. Korczaka, [w:] idem, ABC wychowania, UMCS, Lublin 2003.
 • Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.
 • Pyrzyk J. (red.), Pedagogika Janusza Korczaka – realizm czy utopia?, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2006.
 • Pyrzyk J., Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Rostańska E., „Mały Przegląd” – czasopismo dzieci i dla dzieci, [w:] O pedagogikę jako naukę o człowieku. W setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Korczakowskiego, Katowice 1979.
 • Sadowski M., Janusz Korczak. Fotobiografia, Iskry, Warszawa 2012.
 • Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Szpyra M. G. , Orlińska Z. (red.), Korczak i jego dzieło. Album towarzyszący wystawie prezentującej plon warsztatów zorganizowanych przez Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie, wprow. J. Odrowąż-Pieniążek, J. Bińczycka, Krasnobród 2006.
 • Wajs K. J., Próba oceny działalności Janusza Korczaka. Kilka refleksji, „Polonistyka” 1986, nr 4.
 • Wołoszyn S., Janusz Korczak w dziejach wychowania, [w:] Janusz Korczak – życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, WSiP, Warszawa 1978.
 • Ziółkowska-Sobecka M., Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka, „Polonistyka” 1986, nr 4.
 • Żebrowski J., Janusz Korczak i jego pedagogiczne dokonania, [w:] Poszukiwania edukacyjne od teorii do praktyki, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku”, Płock – Iława 2009.
 • Żebrowski J., Janusz Korczak i jego świat wartości „W Korczakowskim Kręgu”, „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka 2000”, nr 4.
 • Żebrowski J., Korczakowski Rok 2012: refleksje nie tylko pedagogiczne, „Wiadomości Łomżyńskie” – kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 2012, nr 29.
 • Żebrowski J., Pedagogiczne aspekty czasopisma „Mały Przegląd” Janusza Korczaka, [w:] J. Żebrowski (red.), Społeczeństwo – opieka – wychowanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3174d2e4-7544-4616-ba53-270d5b62c229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.