PL EN


2014 | 9 | 235-249
Article title

Internet i e-learning w procesie kształcenia – w opinii użytkowników

Authors
Content
Title variants
EN
Internet and e-learning in teaching process – in users opinion
Languages of publication
Abstracts
PL
Mechanizm edukacji jest podstawowym procesem w życiu człowieka, który ma ogromny wpływ na jego rozwój. Dzięki olbrzymiemu rozwojowi technologii informacyjnej powoli trady-cyjna nauka w murach szkoły zostaje wypierana przez metody nowocześniejsze, do których można z powodzeniem zaliczyć e-nauczanie.
EN
The mechanism of education is a fundamental process in the life of a man who has a huge in-fluence on his development. With the tremendous growth of information technology is slowly learning in traditional school walls is displaced by more modern methods that can successfully include e-learning.
Year
Volume
9
Pages
235-249
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
References
 • Czyżewicz M., Analiza popularności usług internetowych wspomagających edukację. Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Politechnika Radomska, Radom 2008.
 • GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i go-spodarstwach domowych w 2006 r., (25 maja 2007), Word Wide Web: <http://http:// www.stat.gov.pl/gus/45_3067_PLK_HTML.htm>
 • Hahn H., Internet (tłum. M. Czajkowski), Wydawnictwo Rebis, Poznań 2001.
 • Kaku M., Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa 2000.
 • Łuszkiewicz J.D., Kształcenie na odległość – współczesne tendencje oświatowe, „Edukacja Usta-wiczna Dorosłych”, nr 4, Radom 2003.
 • Molga A., Internet jako powszechnie dostępna sieć. Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji. Politechnika Radomska, Radom 2009.
 • PBI/Gemius, Średni miesięczny czas spędzany w Internecie w różnych grupach wiekowych, [paź-dziernik 2006], Word Wide Web: http://www.gemius.pl
 • Piecuch A., Uniwersalność technologii informacyjno-komunikacyjnych. Telemedycyna; „Educati-on – Technology – Computer Science, Main problems of informatics and information education”, „Scientific annual” No 3/2012, Part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2012.
 • Prauzner T., Lewińska M., E-learning – propozycja dostępnych narzędzi komunikowania w mobil-nych formach kształcenia, Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie komputerowe w roz-woju nauki, techniki i edukacji, Politechnika Radomska, Radom 2012.
 • Prauzner T., Technologia informacyjna – wybrane problemy społeczne, „Education – Technology – Computer Science, Main problems of informatics and information education”, „Scientific Annual” No 3/2012, Part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2012.
 • Sałata E., Internet – źródło informacji dla nauczyciela; Informatyka w dobie XXI wieku. Technolo-gie informatyczne i ich zastosowania, Politechnika Radomska, Radom 2010.
 • Wójtowicz M., Wykorzystanie komputera w procesie nauczania i uczenia się matematyki; Infor-matyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne i ich zastosowania, Politechnika Ra-domska, Radom 2010.
 • Zając M., Dąbrowski M., E-lerning w kształceniu akademickim, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31774e3d-9cbc-43a0-b417-8c308a9ee77c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.