PL EN


2014 | 207 | 99-109
Article title

Wielokryterialny model optymalizacji wielkości zakupów w kopalni węgla kamiennego

Content
Title variants
EN
Multi-Criteria Model of Order Size in the Hard-Coal Mines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wielokryterialny model wielkości zamówień materiałów używanych w produkcji. Pokazano na przykładzie zastosowanie modelu dla wyznaczenia wielkości zamówień na klej poliuretanowy, drewno kopalniane oraz stojaki stalowe cierne w jednej z kopalń węgla kamiennego.
EN
This paper presents a multi-criteria model of order size of materials used in production. It is shown on an example how to use the model to determine the order sizes for polyurethane adhesive, wood and steel upright in a hard-coal mine.
Year
Volume
207
Pages
99-109
Physical description
Contributors
References
 • Ameljańczyk A. (1984), Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • Axsäter S. (2006), Inventory Control, Springer Science+Business Media, LLC, New York.
 • Branke J., Deb K., Miettinen K., Słowiński R. (2008), Multiobjective Optimalization - Interactive and Evolutionary Approaches. Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (red.), 2005, Multiple Criteria Decision Analysis. State of the Art Surveys, Springer Science, New York.
 • Konarzewska-Gubała E. (1980), Programowanie przy wielorakości celów, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miettinen K. (1999), Nonlinear Multiobjective Optimization, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Nowak M. (2008), Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Ogryczak W. (1997), Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Prusek S., Stałęga S., Stochel D. (2005), Metody i środki przeznaczone do uszczelniania i wzmacniania górotworu oraz obudowy wyrobisk, Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 863.
 • Roy B. (1990), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa.
 • Roy, B., Bouyssou, D. (1993), Aide Multicritere a la Decision: Methodes et Cas. Economica, Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-317a9368-750e-4292-b562-2a6957ff9b62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.