PL EN


Journal
2012 | 4 | 513–522
Article title

O SKOLIOZACH INACZEJ (cz. II) Podstawy leczenia zachowawczego

Content
Title variants
EN
ABOUT SCOLIOSIS – ANOTHER APPROACH (2) The basis of conservative treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zainteresowanie terapią skolioz ma wieloletnią tradycję. Wypracowano wiele różnorodnych metod leczenia – zarówno zachowawczego, jak i operacyjnego, ale – wbrew pozorom – problematyka zachowawczego leczenia skolioz nie została w pełni uporządkowana. Celem opracowania było przybliżenie niektórych podstawowych zagadnień dotyczących zachowawczego leczenia skolioz, w stopniu ułatwiającym racjonalne podejście do terapii oraz dobór najwłaściwszych środków. W pracy przedstawiono najpierw niektóre aspekty diagnostyki skolioz jako podstawy ich terapii, zwracając uwagę na sekwencję pojawiania się i znaczenie objawów oraz na możliwości kompensacyjne. Następnie przedstawiono ogólne zasady oraz możliwości i sposoby korygowania skolioz, a następnie dokonano przeglądu metod stosowanych w postępowaniu korekcyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę wyrobienia umiejętności automatycznego utrzymywania uprzednio skorygowanej postawy oraz rolę ukierunkowanych na to ćwiczeń opartych o zastępcze sprzężenie zwrotne. Na zakończenie zwrócono uwagę na potrzebę zerwania z utartymi poglądami i przyzwyczajeniami, które obecnie nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego i mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.
Interest in the treatment of scoliosis has a long tradition. A lot of various treatment methods were developed – both conservative and surgical. Despite of appearances – the issue of conservative treatment of scoliosis has not been fully arranged. The aim of this study was to present some of the basic issues of the conservative treatment of scoliosis, especially for facilitating the rational approach to treatment and selection of the most appropriate therapy. Some aspects of the diagnosis of scoliosis as a basis for therapy was presented in fist part of the paper. Attention was focused on the sequence and importance of symptoms of scoliosis and possibilities of compensation. General principles and possibilities of scoliosis correction were presented and ways of this correction as well. In next section of the paper, the review of the methods used in the corrective treatment was described. Particular attention was paid to the need for acquisition of skills of automatic posture maintenance which was previously adjusted. The role of exercises based on biofeedback was described. In the last section of this paper, attention was focused on the needs of breaking with some ideas and habits which currently do not have any substantive justifiation and may do more harm than good.
Journal
Year
Issue
4
Pages
513–522
Physical description
Contributors
  • Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
  • Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
  • Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
  • Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3184ef83-9a99-4559-b1c3-cd38cdf3b271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.