PL EN


2012 | 3(19) | 73–87
Article title

(Nie)mobilność pionowa studentów UW. Analiza efektów wdrażania Procesu Bolońskiego

Authors
Title variants
EN
Horizontal (im)mobility at University of Warsaw. Evaluating effects of Bologna Process implementation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the basic goals of Bologna Process is to promote students mobility. Transforming five-year studies in two-cycle structure gave students the opportunity of horizontal mobility – chance to change the institution of higher education or faculty after completing first cycle. This paper presents results of the research on the students’ educational paths and on their horizontal mobility after becoming bachelor in 2010 at University of Warsaw. It is the first research on this issue based on data collected by University’s administration and stored in two related systems that collect the data: web-based central admission system (IRK) and University Study-Oriented System (USOS).
PL
Jednym z założeń Procesu Bolońskiego jest promowanie mobilności studentów. Wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych stworzyło możliwość mobilności pionowej studentów – zmiany uczelni lub kierunku studiów po zakończeniu studiów I stopnia. W tekście przedstawione są wyniki badania mającego na celu przeanalizowanie wyborów osób, które w 2010 roku uzyskały tytuł licencjata na Uniwersytecie Warszawskim, oraz określenie, w jakim stopniu zachodzi zjawisko mobilności pomiędzy kierunkami studiów w momencie przejścia między studiami I i II stopnia. Jest to pierwsze tego typu badanie prowadzone z wykorzystaniem danych administracyjnych, gromadzonych w ramach dwóch stowarzyszonych systemów: Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).
Year
Issue
Pages
73–87
Physical description
Dates
online
2012-12-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-318a25df-d94e-4cb2-adf9-3fde5b5e100b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.