PL EN


2017 | 19 | 229-242
Article title

KOŚCIOŁY EWA NGELICKIE WOBEC WYBRA NYCH KWESTII MIĘDZYNARODOWYCH I SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W PO LSCE PO 1989 RO KU

Authors
Title variants
EN
EWANGELIC CHURCHES ON SELECTED QUESTIONS INTERNATIONAL AND SOCIO-POLITICAL IN POLAND AFTER 1989
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono stanowisko środowiska ewangelickiego wobec wybranych kwestii międzynarodowych i społeczno-politycznych w Polsce po 1989 roku. Omówiono w nim zagadnienia związane ze stosunkami polsko-niemieckimi, przystąpieniem Polski do NATO i Unii Europejskiej. Przedstawiono stanowisko Kościołów ewangelickich wobec problematyki żydowskiej i państwa Izrael, konfliktu na Bałkanach, a także kwestię iracką i problem terroryzmu międzynarodowego. Nakreślono stosunek środowiska ewangelickiego do problemów społecznych współczesnego świata: homoseksualizmu, aborcji i eutanazji
EN
The article presents the position of the Protestant environment to a selected number of international issues and socio-political changes in Poland after 1989. The article discusses issues related to Polish-German relations, the Polish accession to NATO and the European Union. The article presents the position of evangelical churches to Jewish issues and the state of Israel, conflict in the Balkans, as well as the Iraqi issue and the problem of international terrorism. It shows the ratio of evangelical environment to social problems of the modern world: homosexuality, abortion and euthanasia
Year
Volume
19
Pages
229-242
Physical description
artykuł naukowy
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • A.H. Baumann, A.H. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben und die Juden. Das Verhältniss lutherischen Kirchen Europas zu den Juden, Hannover 1984Biskupi w sprawie wojny, „Zwiastun Ewangelicki” 2003, nr 3.Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn. Eine evangelische Denkschrift. Mit einem Vorwort von Präses D. Kurt Scharf, Hannover 1965.F. V. Hammerstein, Dialog chrześcijańsko-żydowski w ekumenicznej perspektywie, [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 1986/3J. Kaczmarek, NATO w systemie bezpieczeństwa świata, Wrocław 1998J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001, s. 11; M. Madej, Współczesny terroryzm międzynarodowy: krótka charakterystyka, [w:] Terroryzm w świecie współczesnym, red. E. Haliżak, Warszawa-Pieniężno 2004J. Kajetanowicz, Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim, Poligon 2011 nr 5J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1998K. Dorosz, Polskie Kościoły ewangelickie a integracja europejska, „Jednota” 2003, nr 5-6.K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych. Warszawa 2007K. Karski, Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności, Warszawa 2001Komunikat Konferencji Dorocznej Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Polsce, „Pielgrzym Polski” 1995, nr 6.Land und Staat Izrael: Erwägungen zu theolgischen und politischen Problemen (1995). Arbeitsbericht des Vorstandes über Tagungen 1991-1995 zum Trema “Erwägungen zur theologischen Bedeutung des Landem Izrael”.List kondolencyjny Polskiej Rady Ekumenicznej do Ambasadora stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Zwiastun Ewangelicki” 2001, nr 19.LXXXII Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Deklaracja, „Pielgrzym Polski” 2003, nr 7-8. M. Tanty, Bałkany w X wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 351; W. Stanisławski, Źródła kryzysu politycznego w Bośni i Hercegowinie, [w:] Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski, Warszawa 2008Odezwa Światowej Rady Kościołów w sprawie zakończenia konfliktów zbrojnych, „Słowo i Myśl” 1999, nr 5.Oświadczenie synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie uchodźców z Kosowa, „Jednota” 1999, nr 4-5.Oświadczenie w sprawie Niemiec, „Pielgrzym Polski” 1990, nr 6.Polscy luteranie a Żydzi. Stanowisko Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do dokumentu Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów dotyczącego stosunku chrześcijan do Żydów, [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 2000/1Polskie poparcie dla ataku Ameryki na Irak, TNS OBOP, Warszawa 2003, K.009/03; Czy powinno dojść do wojny z Irakiem?, komunikat z badań CBOS, Warszawa 2003, BS/2/2003; Opinie o planach zbrojnej interwencji w Iraku, komunikat z badań CBOS, warszawa 2003. BS/18/2003; Dezaprobata ewentualnej interwencji zbrojnej w Iraki, komunikat z badań CBOS, Warszawa 2003, BS/31/2003; Wzrost nastrojów antywojennych, komunikat z badań CBOS, warszawa 2003, BS/51/2003Przesłanie synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, odbytego w Łodzi 13-14 maja 1995 r. w związku z 50. Rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie i 50. rocznicą wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, „Pielgrzym Polski” 1995, nr 6.R. Kałużny, Układ Warszawski 1955-1991, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 2008, nr 1R. Kupiecki, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2009Rezolucja synodu w sprawie sytuacji na Bałkanach, „Zwiastun” 1999, nr 8Stanowisko konsystorzy Kościołów ewangelickich w sprawie integracji europejskiej, „Jednota” 2003, nr 5-6.Stanowisko Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do dokumentu Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów, dotyczącego stosunku chrześcijan do Żydów, „Zwiastun Ewangelicki” 2000, nr 8.Stanowisko zjednoczonego Kościoła metodystycznego do judaizmu, „Pielgrzym Polski” 1996, nr 11.T. Dębowski, Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004, Wrocław 2011VIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, Harare, Zimbabwe, 3-14 grudnia 1998, [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 1999/1W odpowiedzialności za przyszłość Europy, „Zwiastun” 1995, nr 21.W sprawie 50. Rocznicy powstania w getcie warszawskim, „Jednota” 1993, nr 7.W. Walkiewicz, Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000, s. 258 nn.Wskazówki pomocne do spotkania pomiędzy luteranami a Żydami, LEKKJ, Driebergen, Holandia, 8 maja 1990, [w:] Informator diecezjalny Ewangelik, 1993, 116, pkt I.4.Z. Paszta, Rola społeczności luterańskiej w działaniach organizacji międzynarodowych wobec Izraela w latach 1948-2010, Rocznik Teologiczny ChAT, LVI - z. 1/2014Strony internetoweApel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia (2013), http://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/apel-kosciolow-w-polsce-o-ochrone-stworzenia-2/, 19.04.2016D. Bruncz, Transplantacja organów, http://drugieserce.jaw.pl/przeszczepy_narzadow/?pl_transplantacja-organow,111, 19.04.2016K. Skubiszewski, Podstawy stosunków polsko-niemieckich, http://www.skubi.net/polska-niemcy.html, 17.05.2014.Kim jesteśmy?, http://ekumenia.pl/kim-jestesmy/, 12.05.2016Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej: stanowcze NIE wobec „małżeństw” homoseksualnych, http://ekai.pl/wydarzenia/x15441/koscioly-polskiej-rady-ekumenicznej-stanowcze-nie-wobec-malzenstw-homoseksualnych/, 19.04.2016Kościół i Izrael, http://www.prchiz.pl/prchizwypprot1popup.html, 20.04.2016M. Hintz, Sumienie a wojsko (cz. II), http://www.archiwum-edw.luteranie.pl/index.php?D=30, 20.04.2016Oświadczenie Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP http://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/opracowania/oswiadczenie_rady_synodalnej_kosciola_ewangelicko_augsburskiego_w_rp_2000,457.html, 19.04.2016Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w sprawie ustawy o ochronie życia poczętego, http://www.reformowani.pl/index.php/kosciol/oswiadczenia/140-oswiadczenie-synodu-kosciola-ewangelicko-reformowanego-w-sprawie-ustawy-o-ochronie-zycia-poczetego, 19.04.2016Posłanie wielkanocne Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, 31 marca 2004, http://ekai.pl/wydarzenia/x7000/poslanie-wielkanocne-polskiej-rady-ekumenicznej/Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej w sprawie projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci, http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2014/03/ustawa-o-zwiazkach-stanowisko-PRE-i-KRK-2005.pdf, 19.04.2016Unia Europejska, http://www.uniaeuropejska.info.pl/, 12.05.2016Wspólna Europa – stanowisko synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wobec procesu integracyjnego w Europie (19 marca 2000), http://old.luteranie.pl/www/biblioteka/dkosciol/wspolna-europa.htmZasady Socjalne, http://metodysci.pl/zasady-socjalne/, 19.04.2016
Notes
PL
brak
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1428-0663
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-318d168c-d907-4c38-b2f1-d537ea0e12db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.