PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 23-40
Article title

Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy

Authors
Content
Title variants
EN
The Consequences of an Ageing Population. Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, the aging process has progressed with some lag compared with other EU countries, its dynamics will strengthen. This paper presents a general description of the situation in this respect. The focus, however, is to observe its effects, as well as those consequences expected in the coming years. They are multiple and analysed in two groups: on the economy (macroeconomic aspects) and on individuals (microeconomic aspects), selecting their most important symptoms.
PL
Choć w Polsce proces starzenia się społeczeństwa postępuje z pewnym opóźnieniem w porównaniu z innymi krajami UE, jego dynamika będzie się wzmacniać. W opracowaniu zaprezentowano ogólną charakterystykę sytuacji w tym zakresie. Skoncentrowano się jednak na już obserwowanych jego skutkach, jak też konsekwencjach przewidywanych w następnych latach. Są one wielorakie, a analizowano je w dwóch grupach: dotyczących gospodarki (aspekt makroekonomiczny) oraz jednostek (aspekt mikroekonomiczny), wybierając najistotniejsze ich przejawy.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-318f35c8-99e8-41d0-855a-08718b803190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.