PL EN


2012 | 2 |
Article title

Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
References
  • Karczewski JK, red. Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2002.
  • Gromulska L, Piotrowicz M, Cianciara D. Własna skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej. Przeg Epidemiol 2009; 63: 427−432.
  • Brown JR, O Conor GT. Coronary heart disease and prevention in the United States. N Engl J Med 2010; 362: 2150−2153.
  • Dworzański W, i wsp. Kawa i kofeina – wrogowie czy sprzymierzeńcy kardiologa. Kardiol Pol 2011; 69(2): 173−176.
  • Ślusarska B, Nowicki G. Zachowania zdrowotne w profilaktyce chorób układu krążenia wśród osób pracujących. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(1): 34−40.
  • Andruszkiewicz A, Basińska M. Zachowania zdrowotne osób uzależnionych od nikotyny. Przegl Lek 2009; 66(10):783−785.
  • Ślusarska B, Nowicki G, Piasecka H. Zmiany sposobu żywienia, poziomu aktywności fizycznej oraz wskaźników BMI i WHR zależne od wieku wśród osób pracujących. Pielęgniarstwo XXI Wieku 2009; 3(28): 5−10.
  • Kirscher H, Kosińska I, Nawojek L. Zmiany zachowań żywieniowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Zdrowie Pub 2002; 112(3): 313−319.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3196e204-a0da-46e6-8912-5bf934fd63b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.