PL EN


2017 | 2 (20) Oblicza kobiecości | 223-231
Article title

Topografie w wybranych późnych utworach Elizy Orzeszkowej

Content
Title variants
EN
Landscapes. Topography in the selected late works by Eliza Orzeszkowa
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to reinterpret the landscapes created by Eliza Orzeszkowa with the use of the tools offered by geocritics and geopoetics. It enables treating topography as the main element of the literary landscape, which – in the case of Orzeszkowa – creates the landscape itself. Topography/’topographic experience’ contains the landscape and makes it visible. Using some selected examples, the author of the article explains how space has been created and which senses it evokes.
Keywords
Contributors
References
 • Borkowska B., 1996, Pozytywiści i inni, Warszawa.
 • Buczyńska­‑Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków.
 • Frydryczak B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Poznań.
 • Mazur A., 2004, „Realizm poetycki” w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, w: Bobrowska B., Fita S., Malik J.A., red., Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje, Lublin.
 • Mytych­‑Forajter B., 2014, Krajobrazy, w: tejże: Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki, Katowice.
 • Orzeszkowa E., 1939, Australczyk, Kraków.
 • Orzeszkowa E., 1950, Bene nati. Powieść wiejska, Toruń.
 • Orzeszkowa E., 1950, Bracia, w: tejże: Melancholicy, t. II, Krzyżanowski J., red., Pisma zebrane, t. XXXIV, Warszawa.
 • Orzeszkowa E., 1952, Oblicze matki, w: tejże: Drobiazgi, t. II, Krzyżanowski J., red., Pisma zebrane, t. LII, Warszawa.
 • Pietraszko S., 2012, Krajobraz i kultura, w: tegoż: Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne, Wrocław.
 • Pietrzak M., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz, w: Maik W., Rembowska K., Suliborski A., oprac., Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódź.
 • Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.
 • Schlögel K., 2009, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. Drozdowska I., Musiał Ł., posł. Orłowski H., Poznań.
 • Sławek T., 2013, Mapa domu, w: Sławek T., Kunce A., Kadłubek Z., Oikologia: nauka o domu, Katowice.
 • Sławek T., 2007, Miasto zapomniane przez Boga i ludzi i fragment z Horacego, w: Kadłubek Z., red., Genius Loci. Studia o człowieku w przestrzeni, Katowice.
 • Stępnik K., 2010, Rosja Orzeszkowej, w: Stępnik K., red., Twórczość Elizy Orzeszkowej, Lublin.
 • Tomkowski J., 1993, Mój pozytywizm, Warszawa.
 • Wigos O., 1992, Kresy. Krytyka nowego podejścia, „Goniec Kresowy”, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-319b0ab7-d38e-4c0b-89b3-a402b7800198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.