PL EN


2013 | 3 | 165-174
Article title

Kilka uwag na marginesie uzasadnienia do wyroku SN z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. V KK 139/12)

Content
Title variants
EN
Some remarks on the justification of the judgment of the Supreme Court of November 6, 2012 (ref. V KK 139/12)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W glosie autor krytycznie odnosi się do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. V KK 139/12). Sąd zmienił zaskarżony wyrok dożywotniego pozbawienia wolności poprzez wyznaczenie surowszego ograniczenia do skorzystania z warunkowego zwolnienia (dopiero po odbyciu 40 lat pozbawienia wolności). Zdaniem autora takie rozstrzygnięcie narusza regułę ne peius. Sąd błędnie zinterpretował art. 454 § 3 Kodeksu postępowania karnego poprzestając jedynie na jego językowej wykładni, bez odniesienia się do wartości leżących u jego podstaw.
EN
In this commentary the author criticizes the justification of the judgment of the Supreme Court of 6 November 2012 (ref. V KK 139/12). The Court changed the contested judgment of life imprisonment by imposing stricter restriction to be released on parole (after completing 40 years of imprisonment). According to the author such conclusion violates ne peius rule. The Court misinterpreted art. 454 § 3 of the Code of Criminal Procedure by limiting himself only to the linguistic interpretation, without reference to its underlying values.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31a2b841-30ea-4dd2-8fd3-6cec93e26d03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.