PL EN


2015 | 215 | 74-89
Article title

E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce – wybrane aspekty analizy

Authors
Content
Title variants
EN
E-tourism and conditions of its development in Poland – chosen aspects of analyse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zamierzeniem autorki artykułu jest zwrócenie uwagi na coraz silniejszy wpływ uwarunkowań globalnych i lokalnych na rozwój e-turystyki Polsce. W powyższym kontekście zarysowuje się ważna kwestia związana z rozpoznaniem czynników, które do-starczają istotnej wiedzy o współczesnym otoczeniu rynku e-turystyki, którą potrzebują je-go podmioty turystyczne do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu.
EN
The intention of the author of this article is to draw attention to the increas-ingly strong influence of global and local conditions for the development of e-tourism Poland. In this context, outlines the important issue related to the diagnosis of the factors that provide essential knowledge about the contemporary environment of e-tourism which need its tourist operators to build innovative offerings and business models.
Year
Volume
215
Pages
74-89
Physical description
Contributors
References
 • Buhalis D. (2003), E-Tourism. Information Technology for Strategic Tourism Management, Prentice Hall, Harlow, UK.
 • Buhalis D., Law R. (2008), Progress in information technology and tourism management: 20 years and 10 years after the Internet. The state of e-Tourism Research. „Tourism Management”, No. 4 (29).
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Chądzyński J., Nowakowska A. i Przygodzki Z. (2012), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (2013), Raport: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja Press & IT, Warszawa, rozdział VII.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2010), Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa.
 • Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Fic M. (2005), Gospodarka oparta na wiedzy [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J. (2009), E-usługi – definicja i przykłady. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa.
 • Gaworecki W.W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gontar B., Papińska-Kacperek J. (2012), E-Turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta, Studia Informatica, nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • GUS (2008), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, Warszawa, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.09.2014].
 • Ito T. (2001), The Japanese Economy, MIT Press, Cambridge-London.
 • Jarczewski A. (2014), Młody, wymagający, technologiczny, „Rynek Turystyczny”, nr 1.
 • Kleer J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe
 • [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla Polski, PWE, Warszawa.
 • Kopycińska D. (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mały Rocznik Statystyczny (2012), GUS, Warszawa.
 • Nam T. i Pardo T. (2011), Konceptualizing Smart City with dimensions of technology, people, and institution, ACM, New York.
 • Oxfort Dicionary of Business and Management (2006), J. Law (ed.), Oxford University Press, 4th ed.
 • Pawlicz A. (2012), E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Reformat B. (2010), Zakupy grupowe jako nowy obszar badań marketingowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 10.
 • Szewczuk M., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szopiński T.E. (2012), Konsument na rynku usług, CeDeWu, Warszawa.
 • Tkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe „Handel We-wnętrzny. Konsumpcja i konsument – nowe trendy” maj-czerwiec.
 • Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Ustawa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Rozwoju Regio-nalnego z dnia 13 sierpnia 2008, Dz.U. z 2008, nr 153, poz. 956 z późn. zm.
 • Wang J. (2001), Developments in digital business (G53DDB), Tourism &Travel, Re-search Institute, Nottingham University Business School, Nottingham.
 • Zawada A. (2007), Bariery rozwoju gospodarczego − czarna lista Lewiatana, „Fiskus”, nr 6.
 • Zittrain J. (2008), The future of the Internet – and how to stop it, Yale University Press, New Haven & London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31a83ef1-c845-4a2d-b039-ebc1cffe7907
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.