PL EN


2008 | 08 | 93-102
Article title

Pradzieje okolic Szadku w zarysie

Authors
Content
Title variants
EN
Outline of Szadek region’s prehistory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article spans the period from prehistoric times to the early Middle Ages. It presents the history of pre- and post- war history of research carried out on the territory of the present-day commune of Szadek, and a short review of the history of settlement in this region with a list of archaeological sites in the area. The earliest archaeological works were conducted there in the second half of the 19th century, when a cinerary-urn cemetery was found in the “Old Town” and amateur-archaeologists made discoveries in the neighbourhood of Piaski. A particularly interesting excavation site is in Przyrownica (Wola Łobudzka) with a Przeworsk culture cemetery, which was functioning for about 200 years.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
08
Pages
93-102
Physical description
Contributors
author
 • Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Bartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z najstarszej księgi miejskiej, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 111–126.
 • Czyż J., Forysia J., Budowa geologiczna i rozwój rzeźby okolic Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 94.
 • Dziubek E., Osadnictwo średniowieczne i nowożytne w północnej cz ci sieradzkiego. Studium archeologiczne, Łódź 2000 (praca doktorska napisana pod kierunkiem L. Kajzera).
 • Głowacka-Fronckiewicz B., Badania archeologiczne na terenie województwa sieradzkiego w latach 1945–1994, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1995–1996, t. 10, s. 57–80.
 • Jażdżewska M., Tyszler L., Ślady kontaktów handlowych z imperium rzymskim na cmentarzysku kultury przeworskiej w Przyrownicy, stanowisko 1, gm. Wodzierady, woj. Sieradz (dawniej powiat Łask), „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1993–1994, t. 9, s. 69.
 • Jadczykowi I., Kultura pomorska na terenie województwa sieradzkiego, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1990–1991, t. 7, s. 35–36.
 • Kamińska J., Grodziska stożkowate śladem posiadłości rycerskich XII–XIV wieku, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 1975, Seria Archeologiczna, nr 22.
 • Kajzer L., Augustyniak J., Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym Sieradzkiego w XIII–XVII/XVIII w., Łódź 1986.
 • Kucharski R., Lamprecht M., Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej, ,,Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 69–70.
 • Kufel-Dzierzgowska A., Materiały kultury pomorskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1990–1991, t. 7, s. 177.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
 • Pietrzak J., Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Łódź 2003.
 • Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 111–127.
 • Szymczakowa A., Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu, ,,Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 31–45.
 • Urbański M., O znaleziskach archeologicznych na terenie powiatu zduńskowolskiego, „Na sieradzkich szlakach” 2003, nr 1–4 (67).
 • Zajączkowski S., Dawne ziemie łęczycka i sieradzka w połowie XII wieku, „Roczniki Historyczne” 1963, R. 29, Zajączkowski S. M., O lokacjach wsi na prawie niemieckim i w Łęczyckiem i Sieradzkiem od ko ca XIV do początków XVI w., Łódź
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31a8ef07-1ce2-44d2-958f-57ea8c98670b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.