PL EN


2012 | 12 | 135-150
Article title

Władza nad sobą w koncepcji Michela Foucaulta

Content
Title variants
EN
The Power Over the Self in Michel Focault’s Theory
RU
Самообладание в концепции Мишеля Фуко
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is Focault’s ethics created in the late period of his life, understood as a care of the self, as an approach of a person towards the self. The Greek antiquity illustrates the statement that the subject may also be active in the process of shaping himself, self-realization, and can constitute the self (this concept is contrary to the first period of his career when he showed how in the result of subjugate and strategies of the power the human subjectivity is created). The aim of human life is to be aesthetic of his existence.
RU
Предметом статьи является этика позднего Фуко, которая понимается как забота о себе, как отношение личности к самой себе. Греческая античность является для Фуко иллюстрацией тезиса о том, что субъект тоже может быть активным в процессе творения себя, самореализации и может сам себя конституировать (в отличие от раннего периода творчества, где он показывал, как человеческая субъективность формируется вследствие порабощения и игр власти). Целью же должна стать эстетизация собственного существования.
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Błesznowski B. 2009. Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu. Warszawa: Wyd. UW.
 • Buksiński T. 1998. Historia – władza – metoda. W Nie pytajcie mnie kim jestem… Michel Foucault dzisiaj, M. Kwiek (red.). Poznań.
 • Chmura M. 2011. Być efebem, czyli podmiot jako dzieło creatio ex amore W Foucault, Deleuze, Derrida, B. Banasiak, K.M. Jaksender, A. Kucner (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Deleuze G. 2004. Foucault. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Foucault M. 2000. Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik.
 • Foucault M. 2000. Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Warszawa – Wrocław: PWN.
 • Foucault M. 2010. Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: PWN.
 • Freud Z. 1999. Poza zasadą przyjemności. Warszawa: PWN.
 • Kmita J. 1998. Jacy moglibyśmy być? W Nie pytajcie mnie kim jestem… Michel Foucault dzisiaj, M. Kwiek (red.). Poznań.
 • Komendant T. 1994. Władze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu Siebie. Warszawa: Wyd. Spacja.
 • Kwiek M. 1999. Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 • Lew-Starowicz Z., M. Lew-Starowicz. 1999. Homoseksualizm. Warszawa: PZWL.
 • Markiewicz A. 2011.Wspólnotowa bezsilność a teleologia podmiotu moralnego. W Foucault, Deleuze, Derrida, B. Banasiak, K.M. Jaksender, A. Kucner (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pilecka B. 2004. Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wyd. UJ.
 • Taylor Ch. 1998. Foucault o wolności i prawdzie W Nie pytajcie mnie kim jestem… Michel Foucault dzisiaj, M. Kwiek (red.). Poznań.
 • Veyne P. 1988. „Ostatni Foucault i jego moralność”. Literatura na Świecie 6/203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ab3b6c-3237-409e-8d53-dac0092cb8a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.