PL EN


2013 | 9 | 204-213
Article title

Odnowa bielskiej starówki w opinii mieszkańców

Content
Title variants
Conference
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bielsko-Biała podjęła się realizacji projektu „Rewitalizacja bielskiej starówki”, z którym równolegle były realizowane programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Niestety, połączenie interesów mieszkańców z interesami przedsiębiorców czy samorządu jest niezwykle trudne i pomimo zakończenia 6 programów, w których wzięło udział ponad 450 osób, słyszy się wiele negatywnych opinii na temat rewitalizacji, która miała być reakcją na kryzys gospodarczy i zahamowanie rozwoju miasta. Wiele odnowionych kamienic nie znalazło do tej pory użytkowników, a część mieszkańców cały czas czeka na decyzję o przesiedleniu. Wyniki badań potwierdzają, że odnowa elewacji i wymiana stolarki okiennej jest niewystarczająca dla coraz bardziej wymagającego społeczeństwa obywatelskiego.
Contributors
 • Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa, Polska
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa, Polska
References
 • Grad, N. (2010). Rola Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i regionalnych programów operacyjnych w realizacji procesów rewitalizacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 379- 390.
 • Grad, N. (2011). Przedsiębiorczość miejska – lokalne programy rewitalizacji instrumentami odnowy miast, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 207-224.
 • Majer, A. (1999). Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Warszawa: PWN.
 • Program rewitalizacji bielskiej starówki 2004, 2004, Bielsko Biała.
 • Rewitalizacja bielskiej starówki (2011, 11 lipca). Pozyskano z: http://um.bielsko.pl/web/index.php?option= com_ content&task=view&id=873&Itemid=64. r Rocznik demograficzny 2010 r. (2010, 3 września). Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_rs_ rocznik_demograficzny_2010.pdf.
 • Rozporządzenia Komisji WE w procesie wyznaczania obszarów kryzysowych (2011, 21 marca). Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/10123/Sprostowanie_Rozp_ Komisji_1828_8.12.2008 _EFRR_EFS_FS.pdf.
 • Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2010 roku. (1998). Bielsko-Biała: Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku. (2006). Bielsko-Biała: Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • W Bielsku-Białej. (2009). Magazyn Samorządowy, Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
 • Zborowski, A., Dej, M. (2009). Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej, procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski. W: A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Kraków: IRM, 100.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ae8c1c-20b5-4cdd-a170-fb61451df76a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.