PL EN


2011 | 11 | 415-421
Article title

LA DESCRIPTION DES NOMS DANS L’EUROWORDNET ET L’APPROCHE ORIENTÉE OBJETS

Title variants
EN
Nouns description in EuroWordNet and Object Oriented Approach
Opis rzeczowników w EuroWordNet i w ujęciu zorientowanym obiektowo
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
The present article is a description of nouns in lexical database EuroWordNet and database created in Object Oriented Approach. It broaches the following subjects: the purpose of creating lexical databases (historical outline), the presentation of basic units in both databases and methods of selecting a target language equivalent. The below piece of writing is a preface to discussion concerning the utility of the above mentioned databases in machine translation.
PL
Artykuł traktuje o opisie rzeczowników w leksykalnej bazie EurWordNet i bazie stworzonej na podstawie ujęcia zorientowanego obiektowo. Tekst porusza tematykę: celowości tworzenia baz leksykalnych (rys historyczny), przedstawienie jednostek podstawowych w obu bazach oraz metody wyszukiwania (dotarcia) ekwiwalentu w języku docelowym. Stanowi zalążek dyskusji nad użytecznością wymienionych wyżej baz dla tłumaczenia automatycznego
Year
Volume
11
Pages
415-421
Physical description
Dates
online
2012-02-06
Contributors
  • Université de Silésie de Katowice
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31b4de75-afdc-489e-8e38-3d9c90868f29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.