PL EN


2017 | 1(19) | 52-62 s.
Article title

FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE A SPORT - DEFINICJA I TYPOLOGIA ORAZ ZASTOSOWANIE FINANSOWANIA SPOLECZNOŚCIOWEGO W OBSZARZE SPORTU I REKREACJI

Authors
Content
Title variants
EN
CROWDFUNDING AND SPORT - THE REVIEW OF DEFINITION, TYPES, KIND OF APPLICATION IN THE FIELD OF SPORT AND RECREATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gestii sportowców pozostaje coraz częściej pozyskiwanie dodatkowego finansowania z alternatywnych źródeł. Celem artykułu jest prezentacja, usystematyzowanie definicji pod katem kryterium chronologicznego, prezentacja rodzajów finansowania społecznościowego oraz platform internetowych zajmujących się finansowanie społecznościowym w sporcie. Metoda badawcza obejmuje analizę aktualnej literatury pod katem opisanych wyżej kryteriów z podkreśleniem wzrostu wartości rynku oraz dynamiki jego rozwoju. Przypuszcza się, że wartość rynku finansowania społecznościowego jest największa w Stanach Zjednoczonych Ameryki i wynosi 2 mld $. Średnia wartość projektów wynosi od 4-250 k $, a kilka projektów IT są wyceniono 850 k $. Projekty obejmują aplikacje i narzędzia do monitorowania parametrów życiowych fizjologiczne podczas treningów sportowych. W artykule opisano platformy specjalizujące się w finansowaniu projektów sportowych, wspieraniu zakupu sprzętu sportowego, rozwoju i szkoleniu zespołów sportowych.
EN
The organization of additional funding increasingly is required by athletes. Raising funds from an alternative source is established and applied by sportsmen. The aim of paper is the systematization of definitions and types in financing sports career and review platforms of crowdfunding in the sport market. The structure of the paper exhibits of genesis theory in the literature, the chronological evolution of definitions and diversity of types. The research question is the identification of selected platforms deal with financial of athletes. The method includes the analysis of literature and presents: the economic phenomena of crowdfunding and underline increase the value of market and the dynamic of develop the crowdfunding market. It is supposed that the value of market is biggest in United State of America is 2 billion $. The average value of funded projects is from 4-250 k $. Several IT Projects are valued at 850 k$ even now. There are gadgets and apps to monitoring vital physiologic parameters. In results are indicated platforms and enhanced useful financial information. It is distinguished the platform specialized in funding sport projects, supporting the purchase of sports equipment, development and training sports teams. An additional purpose is advertising this type of funding and emphasise the increase of interest this source of funding in the market development of sports and recreation.
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
References
 • Alsever B., Jennifer Y. (2015) Join the right crowd, INC, Vol. 59, No 8, s. 1-4.
 • Altenbeck J. (2011) Crowdfunding und Social Payments im Anwendungskontext von Open Educational Resources,epubli GmbH, Berlin.
 • Belleflamme P., Lambert T., Crowdfunding: Tapping the right crowd, http:// dx.doi.org/ 10.1016/j.jbusvent.2013.07.003 (data dostępu:15.11.2016).
 • Burkett E. (2011) Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation. Transactions, The Tennessee Journal of Business, Vol. 13, s. 63-106.
 • Buysere K., Gajda O. Kleverlaan R. (2012) A Framework for European Crowdfunding, http://www.infoeuropa.ciejd.pt/files/database/000051001-000052000/000051102.pdf (data dostępu: 15.11.2016).
 • Freedman B. (2015) The growth o f equity crowdfunding crowdfinance options for private companies and secondary markets for investors-will keep expanding, The Value Examiner, No. 8, s. 6-10.
 • Hassell H., Monson, J. (2013) Campaign Targets and Messages in Direct Mail Fundraising, Political Behavior, No 4, s. 1-18.
 • Hemer J., Schneider U. (2011) Crowdfunding und andere Formen informeller Mikrofinanzierung in der Projekt- und Innovationsfinanzierung, http://www.gbv.de/dms/zbw/668329475.pdf. (data dostępu: 15.11.2015).
 • Kiełczewska A. (2011) 530 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii. Watchdogportal.pl. http://archive.is/809xu (data dostępu: 15.11.2016).
 • Kleemann F. (2008) Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through.
 • Król K. (2013) Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, red. wydaje.pl, Warszawa.
 • Lin M., Viswanathan, S. (2013) Home Bias in Online Investments: An Empirical Study of an Online Crowd (data dostępu: 15.11.2016).
 • Meyskens M., Bird L. (2015) Crowdfunding and Value Creation, Entrepreneurship Research Journal, Vol. 5, No. 2, s. 155-166.
 • Mollick E. (2014) The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, Journal of Business Venturing, Vol. 29, s. 1-16.
 • Ostruszka Ł. (2014) Crowdfunding wart 5,1 mld USD, Puls Biznesu, http://pulsinnowacji.pb.pl /actionprint/3713119,38989 (data dostępu:15.11.2014).
 • Pieniążek J. (2014) Crowdfunding and new trends in consumer behaviour, MINIB, Vol. 12, No 2, s. 1-24.
 • Schwienbacher A., Larralde B. (2010) Crowdfunding of small Enterepreneurial Ventures, Handebook of Entepreneurial Finance, Oxford Uniwersity Press, Oxford.
 • Wenzlaff K., Rohler D. (2011) Crowdfunding schemes in europe. European Expert Network on Culture, http://cercles.diba.cat/documentsdigitals/pdf/E130066.pdf (data dostępu:15.11.2016).
 • Wilson K., Testoni M. (2014) The crowdfunding phenomenon, http://bruegel.org/2014/05/the-crowdfunding-phenomenon/ (data dostępu:15.11.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31bb3072-014f-45d5-8cb3-b9bea6b057ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.