PL EN


2000 | 1 | 117-142
Article title

Represje władz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia Sług Jezusa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie represyjnych działań władz wymierzonych przeciwko Zgromadzeniu Sióstr Sług Jezusa, a konkretnie jego placówce prowadzonej w Lublinie. Wielotorowo, najpierw poprzez zamknięcie szkół, następnie likwidację jadłodajni i bursy, dalej postępowanie wywłaszczeniowe, aż po zlikwidowanie “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewczętami”, które było oficjalną formą działania Zgromadzenia, władze jednoznacznie zmierzały do skasowania tej bardzo prężnie działającej placówki. Nie była to sytuacja jednostkowa, ale element antyzakonnej polityki prowadzonej przez władze. Działania typowe, przemyślane, których celem było zniszczenie życia zakonnego lub przynajmniej zredukowanie w możliwie największym zakresie prowadzonej przez zakony działalności
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • A. Dudek, T. Marszałkowski, Walka z Kościołem 1958-1966, “Więź” 1991, nr 4, s. 117.
 • A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa, w: Dziedzictwo Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, red. H. I. Szumił, G. Bartoszewski, Warszawa - Sandomierz 1998, s. 295-330.
 • A. Kochański, PZPR wobec religii i Kościoła w 1953 r., “Więź” 1992, nr 10, s. 98-111.
 • A. Micewski, Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu, Paryż 1982, s. 67.
 • A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, Kościół i Prawo, t. 13, red. J. Krukowski, F. Lempa, F. J. Mazurek, Lublin 1998, s. 27-39;
 • B. Zubert, T. Bach, Ograniczenia w realizacji własnego charyzmatu przez instytuty zakonne w
 • E. Iserzon, J. Starościak, W. Dawidowicz, Podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego, Warszawa 1955, s. 84
 • E. Smoktunowicz, Wolność zrzeszania się i jej wpływ na obowiązujące prawo w Polsce, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Ius 40 (1993), s. 192;
 • F. Rymarz, Zakład wychowawczy i opiekuńczy w Kiełczewicach, Lublin 2000
 • H. Misztal, Historia relacji państwa do kościołów i innych wyznań w Polsce, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 150-152;
 • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1, Lublin 1996, s. 202-204;
 • J. Duchniewski, R. Prejs, Stan badań nad życiem i dziełem bł. Honorata Koźmińskiego, przegląd piśmiennictwa opublikowanego po 1968 roku, Poznań 1992.
 • J. Kowalik, Polityka władz PRL wobec zakonów, “Chrześcijanin w świecie” 1994, nr 1, s. 136–157,
 • J. Krukowski, Prawo chrześcijan do stowarzyszania się i możliwości jego realizacji w prawie kanonicznym i polskim, Kościół i Prawo, red. J. Krukowski, H. Misztal, t. 9, Lublin 1991, s. 203;
 • J. Swastek, Laicyzacja życia publicznego jako program oświaty i kultury w PRL, “Chrześcijanin w świecie” 1994, nr 1, s. 26
 • J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzyszeń, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Ius 1993, s. 214.
 • okresie rządów totalitarnych w Polsce (1945-1989), Roczniki Nauk Prawnych, t. 4, Lublin 1994, s. 81-101.
 • P. Brzozowska, Sługi Jezusa, w: Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 1, Warszawa 1978, s. 186-194;
 • P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 6: Orędzie biskupów a reakcja władz, Warszawa 1995, s. 14.
 • S. Fudali, Zgromadzenie Sług Jezusa w latach 1939-1947, w: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, J. Kozłowski, t. 5, Lublin 1989, s. 229-287
 • S. Nawrot, Prawna reglamentacja stosunków wyznaniowych. Praktyka polityczna państwa socjalistycznego wobec Kościoła katolickiego u progu Polski Ludowej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1982, z. 19 (Prace Nauk Politycznych), s. 63.
 • W. Bar, Wolność zrzeszania się osób wierzących, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31c8d463-96d4-4a3f-971a-2bde2cfeb000
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.