PL EN


2016 | 2(21) | 101-115
Article title

Serwis Trove – współdzielenie informacji o zbiorach instytucji australijskich

Authors
Content
Title variants
EN
Trove Service – Sharing Information About the Collections of Australian Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opisanie nowoczesnych metod i technik udostępniania zbiorów oraz ich metadanych na przykładzie prowadzonego przez Bibliotekę Narodową Australii serwisu Trove (http://trove.nla.gov.au). Serwis scala i prezentuje informacje o różnego typu zbiorach bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych, pochodzących z wielu źródeł instytucjonalnych. Wyróżniają go fasetowe możliwości ograniczania wyników wyszukiwania, zastosowanie eferberyzacji, wskazywanie rankingu trafności danego obiektu w stosunku do zapytania, wyposażenie w narzędzia pracy społecznościowej. Trove łączy bogatą ofertę informacji o zasobach z wysoce efektywnymi narzędziami wyszukiwawczymi oraz możliwością zarządzania danymi.
EN
The aim of this article is to describe modern methods and techniques for making collections and their metadata available based on the example of Trove service (http://trove.nla.gov.au) run by the National Library of Australia. The website integrates and presents information about different types of library collections, archives, museums, originated from many institutional sources. Trove features facets for limiting search results, FRBR, relevancy ranking of the site in relation to the query, social networking tools. Trove combines a wide range of information resources with highly effective search tools and data management.
Year
Issue
Pages
101-115
Physical description
Contributors
References
  • [1] Franke J.: RDA (Resource Description and Access) – geneza i koncepcja.„Przegląd Biblioteczny” 2015, R. 83, nr 1, s. 7–60.
  • [2] Haas C., Rusch B.: Piraten und Kapitalisten denken eine globale digitale Bibliothek. Eindrücke von der “Complicity – Berliner Gazette Konferenz 2013. “LIBREAS. Library Ideas” 2014, nr 24 [online]. [Data dostępu: 18.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://libreas.eu/ausgabe-24/02haas.
  • [3] Holley R.: Trove: Innovation in Access to Information in Australia. „Ariadne” 2010, Iss. 64 [online]. [Data dostępu: 18.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ariadne.ac.uk/issue64/holley.
  • [4] Holley R.: Resource sharing in Australia: find it and get it in Trove – making “getting” beter. „D-Lib Magazine” 2011, Vol. 17, No. 3/4 [online]. [Data dostępu: 18.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://dlib.org/dlib/march11/holley/03holley.html.
  • [5] Pacek J.: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa 2010.
  • [6] Pacek J.: Nowoczesne standardy metadanych. „Bibliotekarz” 2015, nr 7/8, s. 4–9.
  • [7] Riva P., Žumer M.: Introducing the FRBR Library Reference Model. IFLA WLIC 2015 – Cape Town, RPA, sesja 207 – Katalogowanie (20.08.2015) [online]. [Data dostępu: 18.01.2016]. Dostępny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31cac64d-533f-4059-9d70-e1965d3acb3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.