PL EN


2014 (R. XIII) | 4(54) | 51-62
Article title

Integralne poziomy mistrzostwa Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego Susanne Cook-Greuter

Title variants
EN
Integral levels of mastery Educational implications of Susanne Cook-Greuter’s model of postconventional development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano zaawansowane rozwojowo poziomy świadomości osób dorosłych (statystycznie rzadkie poziomy mistrzostwa) w świetle modelu S. Cook-Greuter. W dalszej części ukazano edukacyjne implikacje tego modelu, w tym konieczność dostarczania wiedzy na temat rozwoju postkonwencjonalnego. Rozpoznanie tego obszaru jest ważne zwłaszcza w kontekście kształcenia osób dorosłych i budzenia ich motywacji rozwojowej. Istniejąca wiedza o postkonwencjonalnych poziomach świadomości wskazuje na konieczność kształcenia nauczycieli nowego typu.
EN
This article describes the most developmentally advanced levels of consciousness (statistically rare levels of mastery) in the light of Susanne Cook-Greuter‘s model of postconventional development. Then the article proceeds by showing educational implications of the model and the necessity to deliver knowledge about postconventional development. To recognize this field is especially important in the context of adults education and awakening their motivation for development. Existing knowledge about postconventional levels of consciousness shows the need to educate a new type of teachers.
Issue
Pages
51-62
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Combs A., Krippner S. (2011), A dynamical view of the personality in evolution, [w:] The postconventional personality: Empirical perspectives on higher development, Pfaffenberger A., Marko P., Combs A. (red.), SUNY Press, New York, s. 205–220.
 • Bauer J.J. (2011), The postconventional self: Ego maturity, growth stories…and happiness?, [w:] The postconventional personality: Empirical perspectives on higher development, Pfaffenberger A., Marko P., Combs A. (red.), SUNY Press, New York, s. 101–117.
 • Blake W. (1996), Proroctwa niewinności, [w:] „Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej, wybór, przekład i opracowanie S. Barańczak, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Błajet P. (2012), Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Commons M.L, Bresette L.M., Ross S.N. (2008), The connection between postformal thought and major scientific innovations, “World Futures – The Journal of General Evolution” 64(5––7), s. 503–512.
 • Commons M.L., Richards F.A. (2003). Four postformal stages, [w:] Handbook of adult development, Demick J., Andreoletti C., Kluwer Academic/Plenum, New York, s. 199–219.
 • Cook-Greuter S. (2013), Assumptions versus assertions: Separating hypotheses from Truth in the Integral Community, “Journal of Integral Theory and Practice” 8(3&4), s. 227–236.
 • Cook-Greuter S. (2011), A report from the scoring trenches, [w:] The postconventional personality: Empirical perspectives on higher development, Pfaffenberger A., Marko P., Combs A. (red.)., SUNY Press, New York, s. 96–120.
 • Cook-Greuter S. (2010a). Postautonomous ego development: A study of its nature and measurement, Integral Publishers, Boston.
 • Cook-Greuter S. (2010b), Second-tier gains and challenges in ego development, [w:] Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model, Esbjörn-Hargens S. (red.), SUNNY Press, New York, s. 303–321.
 • Cook-Greuter S. (2000), Mature ego development: A gateway to ego transcendence?, “Journal of Adult Development” 7(4), s. 227–239.
 • Jakimowska E. (2011), Transformatywny pedagog jako twórca i aktywizator zmian, [w:] Wokół pedagogiki zdolności, Łaszczyk J., Jabłonowska M., Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, s. 217–224.
 • Karwowski M. (2010), Nauczycielskie przewodzenie – perspektywy teoretyczne i metoda pomiaru, „Ruch Pedagogiczny” nr 81, s. 57–87.
 • Kegan R. (1982), Evolving self. Problem and process in human development, Harvard University Press, Cambridge–London.
 • Kielar M.B. (2012), Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2012), Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Loevinger J. (1976), Ego development: Conceptions and theories, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Nicolaides A., Learning their way through ambiguity: Explorations of how nine developmentally mature adults make sense of ambiguity, unpublished doctoral dissertation, Columbia University Teachers College, New York.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka, t. I, PWN Warszawa.
 • Torbert W.R. (2013), Listening into the dark: An essay testing the validity and efficacy of collaborative developmental action inquiry for describing and encouraging transformations of self, society, and scientific inquiry, “Integral Reviev” 9(2), s. 264–299.
 • Torbert W.R., Livne-Tarandach R., McCallum D., Nicolaides A., Herdman-Barker E. (2010), Developmental action inquiry: A distinct integral theory that actually integratesdevelopmental theory, practice, and research, [w:] Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model,, Esbjörn-Hargens S. (red.), SUNNY Press, New York, s. 413–429.
 • Torbert W.R. (2003), Personal and organizational transformations through action inquiry, The Cromwell Press, London.
 • Torbert W.R. (1994), Cultivating post-formal development: higher stages and contrasting interventions, [w:] Transcendence and mature thought in adulthood, Miller M., Cook-Greuter S. (red.), MD: Rowman and Littlefield, Lanham, s. 181–203.
 • Walsh R. (2012), Wisdom: An integral view, “Journal of Integral Theory and Practice” 7(1), s. 1-21.
 • Wilber K. (2006), Integralna teoria wszystkiego, tłum. Urbański C., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Wilber K. (2002), Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, tłum. Smagacz H., Wydawnictwo J. Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ccbc33-d966-48f9-9b1d-cd1ce35c215b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.