PL EN


2014 | 180 cz 2 | 152-162
Article title

Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach

Content
Title variants
Social Responsibility and Diversity in Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper are presented concept and idea of social responsibility of the organization (CSR - Corporate Social Responsibility) as sustainable action in the areas of: economy, ecology and ethics as well on the following levels: economic, legal, ethical and philanthropic. Reference was made also to international initiatives ordering in terms of CSR (eg Global Compact) where on a voluntary basis organizations are committed to conform to the accepted standards such as: human rights, labor standards, natural environment and countering corruption. Characterized also another standard of CSR which is the standard SA 8000, which is a set of rules and procedures protecting the fundamental rights of employees verifying the requirements of social responsibility needed to be met by the company. In the next part highlighted the problem of diversity and the necessity to consider the idea of social responsibility of the organization (CSR) concept of diversity
Year
Volume
Pages
152-162
Physical description
Contributors
References
 • 1.Arredondo P.: Successful Diversity Management Initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation. Sage Publications Ltd, London 1996.
 • 2.Brzozowski A.: Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. "Problemy Jakości" 2003, nr 2.
 • 3.Cierniak A.: Warunki pracy w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań - przesłanki, ujęcie i sposoby postępowania. W: Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Red. M. Gableta. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001.
 • 4.Firma = różnorodność. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, z. 2.
 • 5.http://www.globalcompact.org.pl
 • 6.Konstytucja RP 1997.
 • 7.Kowalczyk J.: Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • 8.Polityka równości płci. Polska 2007. Raport. Red. B. Chołuj. Warszawa 2007.
 • 9.Rudnicka A.: CSR doskonalenie relacji społecznych w firmie. Wolter Kulwer, Warszawa 2012.
 • 10.Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy. Red. R. Walkowiak, K. Krukowski. Olsztyn 2009.
 • 11.Woźniakowski A.: Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami. W: Zarządzanie talentami. Red. S. Borkowska. IPISS, Warszawa 2005.
 • 12.Zbiegeń-Maciąg L.: Etyka w zarządzaniu. CiM, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ce4d03-142c-4024-a3be-387a55ef514d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.