PL EN


2017 | 1(19) | 27-41
Article title

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W MIĘDZYNARODOWYM SYSTEMIE HOTELOWYM ACCORHOTELS

Content
Title variants
EN
EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT IN THE INTERNATIONAL HOTEL SYSTEM ACCORHOTELS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania była analiza wybranych aspektów efektywnego zarządzania finansami międzynarodowego systemu hotelowego AccorHotels. Na podstawie raportu rocznego AccorHotels za 2015 rok dokonano analizy finansowej na trzech poziomach: całego systemu hotelowego, łańcuchów hoteli oraz wybranych hoteli. Zwrócono uwagę na specyfikę zarządzania finansami w międzynarodowym systemie hotelowym w odniesieniu do dwóch wyodrębnionych grup HotelInvest i HotelService.
EN
The article attempt to analyze the effective financial management of the Accor hotel group. Based on the annual report of the Accor hotel group by 2015.Made financial analysis on three levels: the entire hotel system, chain hotels and selected hotels. Later in the article the authors focus on the analysis of financial management. The special attention was given to specific financial management in hotel group Accor divided into HotelInvest i HotelService.
Year
Issue
Pages
27-41
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Błądek Z., Hotelarstwo, cz. II, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • Gryszel P., Zarządzanie zapleczem materialnym przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Hotelarstwo, raport MKG, marzec 2016.
 • Jauncey S., Mitchell I., Slamet P., The meaning and management of yield in Hotels, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 1995, 7.
 • Kuniszyk M., Podstawowe wskaźniki operacyjne, „Hotelarz” 2005, nr 2.
 • Milewska M., Skrzypczyński M., Włodarczyk B., Mierniki jako ważny element hotelarstwa, „Turystyka i Hotelarstwo” 2004, nr 5.
 • Nowakowski M., Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, GWSH, Katowice 2001.
 • Raport roczny Accor za rok 2015.
 • Sarnecki C., Zarządzanie zyskiem (yield management) przedsiębiorstwa hotelarskiego, http://secco.com.pl/Zarzadzanie-zyskiem-Yield-Management-przedsiebiorstwa-hotelarskiego [30.05.2014].
 • Sprawozdanie z Zarządu Orbis S.A. za I półrocze 2015 [16.08.2016].
 • Tulibacki T., Międzynarodowe systemy hotelowe, WSHGiT, Warszawa 2000.
 • Tulibacki T., Organizacja pracy, t. 1, WSiP, Warszawa 2009.
 • Witkowski Cz., Hotelarstwo, cz. I, Podstawy hotelarstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Witkowski Cz., Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Wojciechowska M., Łańcuchy i sieci hotelowe, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Poznań 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31d1e92a-fe92-40e8-a936-638b29f3a181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.